07:26 30/05/2013

Nhà nước nắm giữ gần 78% cổ phần Vilico

Hà Anh

Vốn điều lệ của Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam - Công ty Cổ phần là 631,01 tỷ đồng, tương ứng với 63.101.000 cổ phần

Vilico có trụ sở chính tại số 519 đường Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
Vilico có trụ sở chính tại số 519 đường Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định điều chỉnh quy mô, cơ cấu vốn điều lệ khi chuyển Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam thành công ty cổ phần.

Theo đó, vốn điều lệ của Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam (Vilico) - Công ty Cổ phần là 631,01 tỷ đồng, tương ứng với 63.101.000 cổ phần.

Về cơ cấu vốn điều lệ, Nhà nước nắm giữ 48.960.000 cổ phần, chiếm 77,59% vốn điều lệ; bán ưu đãi cho người lao động 657.500 cổ phần, chiếm 1,04% vốn điều lệ; bán đấu giá cho nhà đầu tư bên ngoài 13.483.500 cổ phần, chiếm 21,37% vốn điều lệ.

Trước đó, ngày 14/12/2012, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt phương án cổ phần hóa Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam với số vốn điều lệ là 765 tỷ đồng; cổ phần phát hành lần đầu là 76,5 triệu đơn vị, mệnh giá 10.000 đồng. Trong đó, nhà nước nắm giữ 48,96 triệu cổ phần, chiếm 64% vốn điều lệ; 844.000 cổ phần, chiếm 1,1% vốn điều lệ được bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp; ngoài ra, bán đấu giá công khai 26,696 triệu cổ phần, chiếm 34,9% vốn điều lệ.