07:48 18/12/2012

Cổ phần hóa Tổng công ty Chăn nuôi

Hà Anh

Vốn điều lệ của Tổng công ty là 765 tỷ đồng, trong đó, Nhà nước nắm giữ 64% vốn điều lệ, 34,9% vốn sẽ được bán đấu giá công khai

VILICO có trụ sở chính tại số 519 đường Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
VILICO có trụ sở chính tại số 519 đường Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định phê duyệt phương án cổ phần hóa Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam.

Theo đó, vốn điều lệ của Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam - Công ty Cổ phần (Vilico) là 765 tỷ đồng; cổ phần phát hành lần đầu là 76,5 triệu đơn vị, mệnh giá 10.000 đồng. Trong đó, nhà nước nắm giữ 48,96 triệu cổ phần, chiếm 64% vốn điều lệ; 844.000 cổ phần, chiếm 1,1% vốn điều lệ được bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp; ngoài ra, bán đấu giá công khai 26,696 triệu cổ phần, chiếm 34,9% vốn điều lệ.

Quyết định nêu rõ, Vilico được tiếp tục kinh doanh các ngành, nghề mà Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam đang thực hiện và các ngành nghề khác theo quy định pháp luật. Cơ quan đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại Vilico là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam quyết định mức giá khởi điểm đấu giá và chỉ đạo Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam công bố thông tin về doanh nghiệp cổ phần hóa.

VILICO có trụ sở chính tại số 519 đường Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.