16:10 14/12/2007

Nhà trái phép: Trong vòng 3 ngày phải tháo dỡ

Nếu không chấp hành, chủ nhà sẽ bị cúp điện, nước và các dịch vụ khác liên quan đến xây dựng

Cưỡng chế nhà trái phép ở quận Bình Tân, Tp.HCM.
Cưỡng chế nhà trái phép ở quận Bình Tân, Tp.HCM.
Chủ nhà xây dựng không phép sẽ bị lập biên bản ngừng thi công và buộc tự phá dỡ. Nghị định 180 ngày 7/12/2007 của Chính phủ vừa ban hành quy định như trên.

Nếu không chấp hành, chủ nhà sẽ bị cúp điện, nước và các dịch vụ khác liên quan đến xây dựng. Nếu đủ điều kiện được cấp phép xây dựng, chủ đầu tư vẫn bị buộc ngưng thi công để đi xin giấy phép.

Trong 60 ngày, kể từ ngày có quyết định đình chỉ thi công, nếu không xuất trình được giấy phép, chủ đầu tư sẽ bị cưỡng chế phá dỡ. Những trường hợp xây dựng sai giấy phép cũng phải ngưng thi công, phá dỡ phần diện tích xây sai phép.

UBND cấp xã được quyền ban hành quyết định cưỡng chế phá dỡ và tổ chức phá dỡ sau 3 ngày (kể cả ngày nghỉ), kể từ khi ban hành quyết định đình chỉ thi công xây dựng, đối với công trình xây dựng không phải lập phương án phá dỡ. Thời hạn này là 10 ngày đối với công trình xây dựng phải lập phương án phá dỡ.

Đối với công trình do UBND cấp huyện hoặc sở Xây dựng cấp phép, trong 24 giờ kể từ khi ban hành quyết định đình chỉ thi công, UBND cấp xã có trách nhiệm gửi hồ sơ lên chủ tịch UBND cấp huyện.

Trong 3 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ, chủ tịch UBND cấp huyện phải ban hành quyết định cưỡng chế phá dỡ. Việc cưỡng chế vẫn được thực hiện bình thường khi chủ đầu tư vắng mặt hoặc cố tình vắng mặt.

Quy định này có hiệu lực sau khi đăng công báo 15 ngày (hiện chưa đăng).