12:55 23/08/2012

Nhập siêu đã quay trở lại

Trần Minh

Trong tháng 8, cả nước đã nhập siêu khoảng 150 triệu USD, sau khi có hai tháng thặng dư thương mại trước đó

Số liệu kim ngạch xuất khẩu một số nhóm hàng trong 8 tháng đầu năm 2012 (Đơn vị: tỷ USD).
Số liệu kim ngạch xuất khẩu một số nhóm hàng trong 8 tháng đầu năm 2012 (Đơn vị: tỷ USD).
Ước nhập siêu 8 tháng khoảng 62 triệu USD, sau khi xuất siêu 88 triệu USD thực hiện trong 7 tháng đầu năm nay.

Theo số liệu từ cơ quan thống kê, trong tháng 8 này, ước kim ngạch xuất khẩu của cả nước đạt 9,8 tỷ USD, giảm 3,8% so với mức thực hiện hơn 10 tỷ USD trong tháng 7/2012,  nhưng tăng 4,3% so với cùng tháng năm ngoái

Đáng chú ý, trong tháng này, chỉ có nhóm hàng điện thoại các loại và linh kiện (1,15 tỷ USD), hàng dệt và may mặc (1,45 tỷ USD) đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD. Trong khi đó, xuất khẩu dầu thô đạt 740 triệu USD.

Cũng trong tháng 8, tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước đạt 9,95 tỷ USD, tăng 3,5% so với thực hiện tháng 7/2012. Trong tháng có 2 nhóm hàng đạt kim ngạch nhập khẩu trên 1 tỷ USD, gồm máy tính, sản phẩm điện tử và linh kiện (1,2 tỷ USD) và máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng (1,5 tỷ USD).

Như vậy, trong tháng 8, cả nước đã nhập siêu 150 triệu USD, sau khi có 2 tháng liên tiếp xuất siêu trước đó.

Tính chung 8 tháng đầu năm, tổng kinh ngạch xuất khẩu của cả nước đạt 73,351 tỷ USD, tăng 17,8% so với 8 tháng năm 2011. Trong đó, có tới 16 nhóm hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD. Trong đó, dẫn đầu là hàng dệt và may mặc với 9,72 tỷ USD, kế đến là điện thoại các loại và linh kiện (7,355 tỷ USD), dầu thô (5,542 tỷ USD),...

Về nhập khẩu, trong 8 tháng đầu năm nay, kim ngạch nhập khẩu cả nước ước đạt 73,413 tỷ USD, tăng 6,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Như vậy, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 8 tháng ước lên tới 146,76 tỷ USD. Ước nhập siêu 8 tháng khoảng 62 triệu USD, sau khi xuất siêu 88 triệu USD thực hiện trong 7 tháng đầu năm nay.