15:54 11/12/2009

Nhiều cơ quan hành chính Nhà nước sẽ đặt ở Mỹ Đình

Nguyên Hà

Thủ tướng giao các cơ quan hữu quan chỉ đạo tư vấn nghiên cứu quy hoạch trụ sở các cơ quan hành chính Nhà nước tại khu vực Mỹ Đình

Khu vực Mỹ Đình được chọn để quy hoạch trụ sở các cơ quan hành chính Nhà nước.
Khu vực Mỹ Đình được chọn để quy hoạch trụ sở các cơ quan hành chính Nhà nước.
Văn phòng Chính phủ vừa thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về đồ án quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 (báo cáo lần 3).

Theo đó, Thủ tướng giao Bộ Xây dựng phối hợp với UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo tư vấn nghiên cứu quy hoạch trụ sở các cơ quan hành chính Nhà nước tại khu vực Mỹ Đình, tạo điều kiện cho các bộ, ngành trung ương xây dựng nâng cấp trụ sở làm việc đồng thời đáp ứng yêu cầu công tác cải cách hành chính. Tiếp tục nghiên cứu kỹ quy mô, phạm vi khu vực bố trí trung tâm hành chính trong tương lai (tầm nhìn đến năm 2050) để đầu tư xây dựng khi có điều kiện.

Để tiếp tục hoàn thiện đồ án quy hoạch thủ đô, Thủ tướng cũng yêu cầu phương án được đề xuất lựa chọn phải bảo đảm yêu cầu phát triển bền vững, hạn chế việc di dời dân cư và thể hiện chi tiết hơn tỷ lệ sử dụng đất của đô thị trung tâm, các đô thị vệ tinh và khu vực nông thôn.

Đối với khu vực đô thị trung tâm cần nghiên cứu phương án quy hoạch bảo tồn khu phố cổ và các nhà biệt thự trong khu phố cũ để tôn tạo, bảo tồn, có kế hoạch phục hồi, trung tu duy trì phong cách kiến trúc đặc thù của các công trình này.

Theo kết luận của Thủ tướng UBND Thành phố Hà Nội phải chỉ đạo dừng ngay việc phá các nhà biệt thự cũ và xây dựng các nhà cao tầng trong khu vực trung tâm.  

Đối với các khu chung cư cũ, khi cải tạo cần thực hiện chủ trương bảo đảm nghiêm ngặt các yêu cầu về quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng đô thị như: mật độ xây dựng, tỷ lệ đất danh cho giao thông, cây xanh,… để từng bước hoàn thiện đô thị văn minh, hiện đại.

Yêu cầu tư vấn làm rõ hơn nữa tính chất, chức năng, vai trò của từng đô thị vệ tinh trong mối liên kết với đô thị trung tâm cũng nằm trong kết luận của Thủ tướng.

Về quy hoạch khu vực nông thôn Thủ tướng lưu ý vừa phải đáp ứng yêu cầu cải tạo, chỉnh trang, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, bảo đảm sự phát triển cân bằng giữa hai khu vực nông thôn và đô thị, vừa phải bảo tồn, tôn tạo và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống cho khu vực này.

Nêu rõ tỷ lệ đất xây dựng đô thị khoảng 30%, Thủ tướng cũng yêu cầu tư vấn làm rõ khu vực nào cần giữ xanh hoàn toàn, khu vực nào kết hợp phát triển nông nghiệp, thể hiện đầy đủ trên đồ án quy hoạch.

Về hạ tầng đô thị tiếp tục nghiên cứu đầy đủ, cụ thể hơn về phương án xây dựng kết cấu hạ tầng như: giao thông đường bộ, đường sắt, đường thuỷ, các vấn đề về cấp, thoát nước, công viên, cây xanh, hồ điều hòa,… đặc biệt nghiên cứu sâu về giao thông đường bộ và đường sắt, đề xuất các loại phương tiện giao thông, tỷ lệ giao thông công cộng trong đô thị.

Với quản lý kiến trúc quy hoạch, Thủ tướng yêu cầu UBND thành phố Hà Nội phối hơp với Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan lập ngay Quy chế quản lý xây dựng đô thị và kế hoạch triển khai thực hiện quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội.

Khuyến khích các dự án đầu tư xây dựng đồng bộ, các khu nhà cao tầng tại các khu đô thị mới giữa các vành đai 3 và vành đai 4 và các đô thị vệ tinh để đáp ứng nhu cầu về nhà ở, giảm tải cho đô thị trung tâm. Quản lý nghiêm ngặt việc đầu tư xây dựng ngoài vành đai giao thông đối ngoại để bảo vệ vành đai xanh của Thủ đô.

Theo kết luận của Thủ tướng, kinh tế đô thị  là vấn đề rất quan trọng cần nghiên cứu, tính toán dài hạn có phân tích, dự báo phát triển kinh tế, tỷ lệ tăng trưởng,…, bảo đảm nguồn nhân lực cho công tác xây dựng và phát triển Thủ đô theo quy hoạch, theo hướng chủ yếu dựa vào nội lực.

Về thuỷ lợi, Thủ tướng yêu cầu tính toán bảo đảm an toàn tuyệt đối cho Thủ đô Hà Nội trong mọi tình huống. Yêu cầu của đồ án quy hoạch này là phải bảo đảm yêu cầu về tiêu, thoát nước, phân lũ, chậm lũ, trị thuỷ.

Liên quan đến tiến độ thực hiện đồ án, Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng chỉ đạo tư vấn trình hồ sơ thẩm định trước ngày 31/1/2010 để cuối tháng 2 báo cáo Chính phủ. Trong tháng 3 năm 2010, báo cáo xin ý kiến Bộ Chính trị và Trung ương Đảng.

Tháng 5/2010 kết quả thực hiện công tác lập quy hoạch chung xây dựng Hà Nội sẽ được báo cáo với Quốc hội.