08:41 14/09/2011

Nhiều phương tiện, thiết bị sẽ phải dán nhãn năng lượng

Y Nhung

Từ 1/1/2013, không được nhập khẩu, sản xuất và lưu thông loại đèn sợi đốt có công suất lớn hơn 60W

Đối với nhóm thiết bị gia dụng, việc khuyến khích dán nhãn năng lượng tự nguyện được thực hiện đến ngày 31/12/2012.
Đối với nhóm thiết bị gia dụng, việc khuyến khích dán nhãn năng lượng tự nguyện được thực hiện đến ngày 31/12/2012.
Chương trình mục tiêu Quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả sẽ hỗ trợ một phần kinh phí cho các cơ sở sản xuất chuyển đối, cải tiến sản xuất các sản phẩm tiết kiện năng lượng thực hiện lộ trình dán nhãn năng lượng và áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu.

Đó là nội dung trong Quyết định 51/2011/QĐ-TTg vừa được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng ký ban hành.

Nhãn năng lượng xác nhận là nhãn thể hiện hình biểu tượng Tiết kiệm năng lượng (hay còn gọi là Ngôi sao năng lượng Việt) được dán cho các phương tiện, thiết bị lưu thông trên thị trường khi những phương tiện, thiết bị này có mức hiệu suất năng lượng đạt hoặc vượt mức hiệu suất năng lượng cao (HEPS) do Bộ Công Thương quy định theo từng thời kỳ.

Theo Quyết định trên 4 nhóm phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng và áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu gồm: nhóm thiết bị gia dụng là đèn huỳnh quang ống thẳng, đèn huỳnh quang compact, chấn lưu điện từ và điện tử cho đèn huỳnh quang, máy điều hòa nhiệt độ, tủ lạnh, máy giặt sử dụng trong gia đình, nồi cơm điện, quạt điện, máy thu hình.

Nhóm thiết bị văn phòng và thương mại: máy photo copy, màn hình máy tính, máy in, tủ giữ lạnh thương mại.

Nhóm thiết bị công nghiệp: máy biến áp phân phối, động cơ điện và nhóm  phương tiện giao thông vận tải gồm xe ô tô con (loại 7 chỗ trở xuống).

Đối với nhóm thiết bị gia dụng và nhóm thiết bị công nghiệp, việc dãn nhãn năng lượng tự nguyện được khuyến khích thực hiện đến hết ngày 31/12/2012. Từ ngày 1/1/2013 sẽ thực hiện dán nhãn năng lượng theo hình thức bắt buộc.

Khuyến khích thực hiện việc dãn nhãn năng lượng tự nguyện đối với nhóm thiết bị văn phòng và thương mại. Riêng đối với tủ giữ lạnh thương mại, sẽ thực hiện dãn nhãn năng lượng theo hình thức bắt buộc từ ngày 1/1/2014.

Nhóm phương tiện giao thông vận tải, việc dãn nhãn năng lượng tự nguyện được khuyến khích thực hiện đến hết ngày 31/12/2014. Từ ngày 1/1/2015, hình thức dán nhãn bắt buộc sẽ được áp dụng.

Theo lộ trình thực hiện Quyết định, đối với nhóm thiết bị gia dụng, từ ngày 1/1/2014, không được phép nhập khẩu và sản xuất các thiết bị có mức hiệu suất năng lượng thấp hơn mức hiệu suất năng lượng tối thiểu.

Thời hạn này đối với các nhóm thiết bị công nghiệp, thiết bị văn phòng và thương mại là 1/1/2015.

Đặc biệt, đối với các sản phẩm đèn  tròn (đèn sợi đốt), từ ngày 1/1/2013, không được nhập khẩu, sản xuất và lưu thông loại đèn có công suất lớn hơn 60W.