15:56 22/12/2021

Nhiều tổ chức tín dụng Việt được hưởng lợi từ chương trình hợp tác giữa AFD và ADFIAP

Vũ Phong

Quỹ Đầu tư Phát triển Bà Rịa Vũng Tàu, Quỹ Đầu tư Phát triển Khánh Hòa, Quỹ Đầu tư Phát triển Quảng Nam, Quỹ Đầu tư Phát triển Thanh Hóa và Ngân hàng Phát triển Việt Nam là những tổ chức tín dụng có thể thị trưởng từ chương trình...

Vừa qua, Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) và Tổ chức các Định chế Phát triển Châu Á (ADFIAP) đã ký kết một thỏa thuận quan hệ đối tác nhằm thúc đẩy Thỏa thuận Paris và các Mục tiêu Phát triển Bền vững đối với các ngân hàng phát triển quốc gia của Châu Á và Thái Bình Dương.

Theo đại diện hai cơ quan này, với quy mô dân số khổng lồ, trong vòng một vài thập kỷ, Châu Á đã trở thành đầu tàu về tăng trưởng kinh tế thế giới. Tuy nhiên, sự phát triển của Châu Á và Thái Bình Dương, và những thách thức về môi trường xã hội đi kèm với sự phát triển này là rất lớn.

Do vậy, những hệ quả của quá trình phát triển nói trên, đặc biệt là hệ quả sinh thái, cần phải được xử lý thông qua một phương pháp tiếp cận cấp khu vực.

Trước những thách thức trên, các ngân hàng phát triển giữ vai trò trung tâm bởi những ngân hàng này cung cấp tài trợ cho các lĩnh vực chiến lược, đồng thời có vai trò phản chu kỳ trong thời gian khủng hoảng. Để hỗ trợ các ngân hàng trong vai trò trên, AFD và ADFIAP đã quyết định phối kết hợp nguồn lực của hai bên trong khuôn khổ một quan hệ đối tác nhằm tăng cường năng lực cho các thành viên của ADFIAP, thông qua các chương trình đào tạo, cho phép triển khai tốt hơn các thông lệ tài chính xanh.

Tại Việt Nam, năm tổ chức tín dụng (Quỹ Đầu tư Phát triển Bà Rịa Vũng Tàu, Quỹ Đầu tư Phát triển Khánh Hòa, Quỹ Đầu tư Phát triển Quảng Nam, Quỹ Đầu tư Phát triển Thanh Hóa và Ngân hàng Phát triển Việt Nam) đều là thành viên của ADFIAP và có thể thụ hưởng từ chương trình này.

Đồng thời, quan hệ đối tác mới này cũng sẽ cho phép AFD trở thành thành viên của ADFIAP, tạo thuận lợi cho những trao đổi với các thành viên khác và có thể triển khai những cơ hội tài trợ mới.

Ông Yazid Bensaïd, Giám đốc Khu vực Đông Nam Á của AFD cho biết: "Chúng tôi rất vui mừng về việc ký kết quan hệ đối tác với một tác nhân lớn cho sự phát triển của khu vực như ADFIAP. Tài chính xanh là một công cụ chủ chốt để hỗ trợ Châu Á Thái Bình Dương trong quá trình chuyển đổi của khu vực".

Còn ông Enrique Florencio, Tổng thư ký của ADFIAP đã tuyên bố: "Chúng tôi rất vui khi ký kết quan hệ đối tác với AFD, một định chế tài chính có hệ thống quản trị minh bạch và được quản lý rất tốt, dựa trên các đơn vị thành viên có vai trò đảm bảo vận hành của tổ chức. Điều này là một trong những trụ cột mà chúng tôi đang bảo vệ".

 

Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) là đơn vị triển khai chính sách của Pháp về phát triển và đoàn kết quốc tế. Thông qua các hoạt động tài trợ cho khu vực công và các tổ chức phi chính phủ, các công trình và ấn phẩm nghiên cứu (Editions AFD), hoạt động đào tạo về phát triển bền vững (Campus AFD) và tuyên truyền tại Pháp, AFD tài trợ, hỗ trợ và thúc đẩy chuyển dịch về một thế giới công bằng hơn và có khả năng chống chịu, phục hồi trước biến đổi khí hậu.

Tổ chức các Định chế Phát triển Châu Á (ADFIAP) gồm các thành viên là ngân hàng phát triển và các định chế tài chính tham gia tài trợ phát triển bền vững trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Hiện tại, tổ chức này có 90 định chế thành viên đến từ 38 quốc gia và lãnh thổ.