16:04 20/02/2022

Nhóm bất động sản lại tăng rực rỡ

Thuỷ Tiên

Tuần qua, dòng tiền trong đã quay lại mạnh mẽ tìm kiếm cơ hội ở nhóm cổ phiếu bất động, sản xây dựng, khi đa phần các mã tăng mạnh nhất đều thuộc nhóm này với VRC, DIG, PTC, FDC, LDG, DRH...

Nhóm bất động sản lại tăng rực rỡ - Ảnh 1
Nhóm bất động sản lại tăng rực rỡ - Ảnh 2
Nhóm bất động sản lại tăng rực rỡ - Ảnh 3
Nhóm bất động sản lại tăng rực rỡ - Ảnh 4
Nhóm bất động sản lại tăng rực rỡ - Ảnh 5
Nhóm bất động sản lại tăng rực rỡ - Ảnh 6
Nhóm bất động sản lại tăng rực rỡ - Ảnh 7
Nhóm bất động sản lại tăng rực rỡ - Ảnh 8
Nhóm bất động sản lại tăng rực rỡ - Ảnh 9