16:06 24/10/2020

Nhựa Tiền Phong báo lãi quý 3 tăng gần 68%, đạt 138 tỷ đồng

Hà Anh

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2020 doanh thu của Nhựa Tiền phong đạt 3.394 tỷ đồng, tương đương so với cùng kỳ và lãi trước thuế đạt 400 tỷ đồng

Dây chuyền sản xuất ống HDPE 2000mm của Nhựa Tiền Phong.
Dây chuyền sản xuất ống HDPE 2000mm của Nhựa Tiền Phong.

Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (mã NTP-HNX) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 3 và luỹ kế 9 tháng năm 2020

Theo đó, tính riêng quý 3/2020, doanh thu thuần đạt 1.238 tỷ đồng, tăng 37,7% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt gần 138 tỷ đồng, tăng trưởng 67,5% so với quý 3 năm ngoái. NTP cho biết, lợi nhuận sau thuế quý 3 tăng so với cùng kỳ là do giá nguyên liệu đầu vào giảm mạnh là nguyên nhân chủ yếu làm lợi nhuận sau thuế quý 3 năm nay tăng tới 55,6 tỷ so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2020 doanh thu Nhựa Tiền phong đạt 3.394 tỷ đồng, tương đương so với cùng kỳ, lãi trước thuế đạt 400 tỷ đồng, hoàn thành 94% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 342 tỷ đồng, tăng 13,6% so với cùng kỳ.

Năm 2020 Nhựa Tiền Phong đặt mục tiêu đạt 5.100 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận trước thuế ước đạt 470 tỷ đồng và dự kiến chia cổ tức bằng tiền tỷ lệ 20%.

Nhựa Tiền Phòng báo lãi trước thuế hoàn thành 94% kế hoạch năm - Ảnh 1.

Biểu đồ giá cổ phiếu NTP - Nguồn: HNX.

Tính đến ngày 30/9/2020, Nhựa Tiền Phong có 563 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Ngoài ra công ty còn 941 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển.

Vốn chủ sở hữu đạt 2.682 tỷ đồng - trong đó vốn góp chủ sở hữu là gần 1.178 tỷ đồng. Tổng tài sản đến cuối kỳ đạt 4.146 tỷ đồng, giảm hơn 406 tỷ đồng so với hồi đầu kỳ.

Được biết, ngày 4/11 tới đây NTP sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền tỷ lệ 15%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 1.500 đồng. Thời gian thanh toán 27/11/2020.

Như vậy, với gần 117,8 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, Nhựa Tiền Phong sẽ chi khoảng 177 tỷ đồng tạm ứng cổ tức đợt này cho cổ đông.