17:15 03/04/2019

Những điểm nhấn về thu hút đầu tư nước ngoài trong quý 1/2019

Đào Hưng

Đầu tư trực tiếp của nước ngoài từ đầu năm đến 20/3/2019 đã thu hút 785 dự án cấp phép mới với số vốn đăng ký đạt 3.821 triệu USD, tăng 80,1% so với cùng kỳ 2018

Những điểm nhấn về thu hút đầu tư nước ngoài trong quý 1/2019 - Ảnh 1.

Những điểm nhấn về thu hút đầu tư nước ngoài trong quý 1/2019 - Ảnh 2.

Những điểm nhấn về thu hút đầu tư nước ngoài trong quý 1/2019 - Ảnh 3.

Những điểm nhấn về thu hút đầu tư nước ngoài trong quý 1/2019 - Ảnh 4.

Những điểm nhấn về thu hút đầu tư nước ngoài trong quý 1/2019 - Ảnh 5.

Những điểm nhấn về thu hút đầu tư nước ngoài trong quý 1/2019 - Ảnh 6.

Những điểm nhấn về thu hút đầu tư nước ngoài trong quý 1/2019 - Ảnh 7.

Những điểm nhấn về thu hút đầu tư nước ngoài trong quý 1/2019 - Ảnh 8.

Những điểm nhấn về thu hút đầu tư nước ngoài trong quý 1/2019 - Ảnh 9.

Những điểm nhấn về thu hút đầu tư nước ngoài trong quý 1/2019 - Ảnh 10.