08:00 26/07/2017

Những phát kiến tương lai đi tiên phong của Nhật

Kim Tuyến

Trang CNN giới thiệu các phát kiến công nghệ tương lai tiên phong của Nhật như TV trong suốt, gương khám bệnh hay mã vạch móng tay

Gương "bắt bệnh" của Nhật - Ảnh: CNN.<br>
Gương "bắt bệnh" của Nhật - Ảnh: CNN.<br>