23:39 12/10/2010

Nợ công của Việt Nam nhìn từ The Economist

An Huy

Từ 2001 tới nay, nợ công của Việt Nam liên tục tăng về giá trị tuyệt đối, mức nợ bình quân đầu người và tỷ lệ nợ công trên GDP

Số liệu nợ công của Việt Nam trên website của The Economist.
Số liệu nợ công của Việt Nam trên website của The Economist.
Tạp chí kinh tế The Economist mới đây đã thiết lập một đồng hồ đo nợ công của toàn thế giới. Theo số liệu mà tạp chí này đưa ra, con số tuyệt đối về nợ công tính theo đầu người của Việt Nam thấp hơn so với nhiều nước trong khu vực và vào hàng thấp trên thế giới.

Tính tới thời điểm 16h40 ngày 12/10 theo giờ Việt Nam, số nợ công toàn cầu được hiển thị trên đồng hồ nợ công trên The Economist đạt mức 39.942.437.066.497 (gần 40 nghìn tỷ USD). Đồng hồ nợ này đang liên tục quay theo chiều tăng, cho thấy mức nợ công của toàn thế giới đang không ngừng tăng lên.

Trên bản đồ nợ được đặt dưới đồng hồ nợ công, The Economist đã phân loại các quốc gia theo mức nợ công tính trên đầu người, tổng mức nợ công, mức nợ công thay đổi theo năm, tổng nợ công tính trên GDP. Trong đó, những quốc gia nặng nợ nhất được tô màu đỏ, còn những quốc gia ít nợ nần nhất được tô màu xanh đậm.

Ở tiêu chí nợ công tính trên đầu người, The Economist cho biết, bình quân mỗi người Việt Nam đang gánh 580,91 USD nợ công. Con số này là 713,6 USD đối với Trung Quốc, 743 USD đối với Indonesia, 4.184 USD đối với Malaysia, 1.071 USD đối với Philippines, 2.064 USD đối với Thái Lan…

Châu Á nói chung là khu vực có mức nợ công tính trên đầu người thấp, khu vực Bắc Mỹ và châu Âu là cao nhất, trung bình là khu vực Nam Mỹ, thấp nhất là các nước châu Phi.

Tỷ lệ nợ công trên đầu người của Canada là gần 37.000 USD, của Mỹ là 27.683 USD, của Anh là 26.602 USD, của Pháp là 31.785 USD, Iceland là 43.286 USD … Theo tiêu chí này, Nhật Bản là nước nặng nợ nhất châu Á và cũng là nhất thế giới, bình quân mỗi người Nhật gánh 83.697 USD nợ công.

Tuy nhiên, nếu xét ở tiêu chí tỷ lệ nợ công trên GDP, thì Việt Nam đang được The Economist xếp vào nhóm nước có mức nợ trên trung bình. Theo số liệu của The Economist, tổng nợ công của Việt Nam hiện là 50,935 tỷ USD, tương đương 51,6% GDP.

Một số nước trong khu vực có mức nợ thấp hơn Việt Nam xét ở tiêu chí này, như Trung Quốc là 17,4% hay Indonesia là 26,5%. Những nước trong khu vực có tỷ lệ nợ công so với GDP xấp xỉ Việt Nam là Thái Lan (48,6%), Malaysia (52,1%), Philippines (55,8%).

Dù vậy, từ 2001 tới nay, nợ công của Việt Nam liên tục tăng về giá trị tuyệt đối, mức nợ bình quân đầu người và tỷ lệ nợ công trên GDP. Theo số liệu của The Economist, vào năm 2001, nợ công của Việt Nam mới là chưa đầy 9 tỷ USD, bình quân mỗi người gánh số nợ công xấp xỉ 112 USD, và nợ công mới tương đương 28% GDP.

Nga và các nước Liên Xô cũ là nhóm nước có tỷ lệ nợ công so với GDP vào thấp nhất trên thế giới. Đối với nước Nga, tỷ lệ này chỉ là 8,5%.

Dù xét theo tiêu chí nào thì khu vực Bắc Mỹ, châu Âu và Nhật Bản cũng là những khu vực nặng nợ nhất. Tỷ lệ nợ công so với GDP của Canada và Pháp cùng là 82,3%, của Hy Lạp là 128,3%, của Italy là 118%,  của Anh là 75,1%, của Mỹ là 58,3%, đặc biệt của Nhật lên tới 196,2%.