00:46 04/06/2019

Nợ phải trả vượt 16.000 tỷ - cổ đông lo lắng, CII nói gì?

Bạch Huệ

Nhiều cổ đông lo lắng về khoản nợ lớn của công ty CII, đặc biệt cổ phiếu CII vào kênh giảm giá suốt 2 năm nay

CII là ông trùm trong lĩnh vực hạ tầng với nhiều dự án hạ tầng theo hình thức BOT, BT
CII là ông trùm trong lĩnh vực hạ tầng với nhiều dự án hạ tầng theo hình thức BOT, BT

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM (mã CII) vừa có bản tin trả lời nhà đầu tư sau về tình hình nợ của công ty sau khi nhận được câu hỏi của cổ đông: "Thời gian vừa qua, Công ty CII liên tục phát hành trái phiếu và tăng vay nợ ngân hàng. Là một cổ đông của CII, tôi rất lo lắng về khả năng trả nợ, khả năng thanh toán của CII trong thời gian tới. Tôi rất mong Công ty có thuyết minh về vấn đề này cho cổ đông".

Trước đó, CII đã công bố báo cáo tài chính quý 1/2019 với doanh thu thuần trong kỳ đạt gần 573 tỷ đồng giảm 16% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 39 tỷ đồng, lợi nhuận công ty mẹ âm 5,5 tỷ.

Tại thời điểm quý 30/3/2019, CII có tổng tài sản 23.804 tỷ đồng, trong nó tổng nợ phải trả lên tới 16.052 tỷ. Nợ ngắn hạn vượt 6.000 tỷ, nợ dài hạn gần 10.000 tỷ đồng.

Theo CII, đến thời điểm hiện tại, ngoài các khoản vay theo dự án và được trả nợ từ nguồn thu của chính dự án, tổng dư nợ vay ngân hàng và trái phiếu của công ty CII khoảng 3.450 tỷ đồng (không bao gồm trái phiếu chuyển đổi).

Trong đó bao gồm: nợ trái phiếu được Guarantco bảo lãnh thanh toán là 1.150 tỷ đồng, đáo hạn vào năm 2029 nên việc cân đối nguồn trả cho khoản trái phiếu này chưa phải là vấn đề cấp bách; Nợ đến hạn thanh toán từ 2020 - 2021 là 500 tỷ đồng; Nợ đến hạn thanh toán từ tháng 6/2019 đến tháng 12/2019: 1.700 tỷ đồng.

"Với tiến độ và kết quả thực hiện những công việc đang triển khai như hiện nay, chỉ tính dòng thu ròng (lợi nhuận và thu hồi vốn đã đầu tư) từ việc thoái vốn tại một số dự án bất động sản của các đơn vị thành viên, trên cơ sở ước tính thận trọng, Công ty CII sẽ thu về ít nhất được khoảng 2.800 tỷ đồng từ nay đến cuối năm 2019", CII cho biết, sẽ đảm bảo khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn trong năm 2019 và còn thặng dư khoảng 1.100 tỷ đồng.

Nguồn thặng dư này sẽ được sử dụng để trả cổ tức cho các cổ đông. Trong trường hợp nguồn thu tốt hơn so với kế hoạch, nguồn thặng dư vốn của CII sẽ tăng hơn nữa.

Mặc dù CII đã phải huy động vốn rất nhiều thông qua hình thức vay nợ ngân hàng và phát hành trái phiếu nhưng với nguồn thu về từ việc thoái vốn và phát triển các dự án bất động sản, CII hoàn toàn có thể đảm bảo thanh toán đúng và đầy đủ các khoản nợ đến hạn.

"Công ty vẫn còn dư số tiền khá lớn với khoảng 1.000 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông cũng như chuẩn bị nguồn vốn để trả các khoản nợ đến hạn trong năm 2020", ban lãnh đạo CII cho biết.

Trên sàn chứng khoán, đóng phiên 3/6, CII có giá 22.750 đồng cổ phiếu, vốn hoá 5.709 tỷ đồng.