09:11 18/11/2020

NVL rút vốn khỏi Nova Nippon, Sun City, phát hành trái phiếu chuyển đổi cho Citigroup

Quỳnh Nguyễn

Nova Nippon là công ty con của Novaland vừa được bơm 2.830 tỷ đồng trong 2 đợt liên tiếp tháng 10 để tăng vốn lên hơn 3.908 tỷ đồng

Ngày 16/11/2020, Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc Nova (mã: NVL, Novaland) đã thông qua 3 quyết nghị quan trọng liên quan đến phát hành 22,8 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi, thoái vốn khỏi Sun City và Nova Nippon.

Cụ thể, Novaland sẽ phát hành 5 trái phiếu chuyển đổi kỳ với giá trị 22,77 tỷ đồng, tương đương 1 triệu USD cho Citigroup Global Markets Limited, giá chuyển đổi 60.000 đồng/cổ phiếu (thấp hơn thị giá 1.300 đồng/cổ phiếu). Đồng thời, Novaland thực hiện chuyển đổi trái phiếu nói trên sang cổ phiếu ngay trong ngày 16/11/2020 (ngày ra quyết định phát hành trái phiếu chuyển đổi cho Citigroup Global Markets Limited).

Cũng trong ngày 16/11/2020, Hội đồng quản trị của Novaland đã thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ vốn góp thuộc chủ sở hữu của Novaland tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Sun City.

Được biết, Novaland đã thực hiện rót vốn vào Sun City năm 2017 với số vốn 955,5 tỷ đồng, chiếm 49% vốn của Sun City. Thuyết minh báo cáo tài chính của Novaland cho biết, đến cuối tháng 9/2020, Novaland đang nắm giữa 49% vốn của Sun City và giá trị vốn góp ban đầu 955,5 tỷ đồng.

Thêm vào đó, Novaland thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ vốn góp thuộc sở hữu của Novaland tại Công ty TNHH Nova Nippon.

Trước đó, không lâu, trong 1 tuần liên tiếp giữa trung tuần tháng 10/2020, Novaland đã bơm 2.830 tỷ đồng trong 2 đợt liên tiếp để tăng vốn lên hơn 3.908 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 99,994% vốn điều lệ tại Nova Nippon.

Đến cuối tháng 9/2020, Novaland đã đầu tư vào 36 công ty con với giá đầu tư gốc hơn 43.487 tỷ đồng, 9 tháng đầu năm, lợi nhuận và cổ tức được chia từ các công ty thành viên Novaland về cho công ty mẹ đạt 1.152 tỷ đồng, sụt giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước (đạt 2.243 tỷ đồng), nhưng lãi chuyển nhượng vốn đạt 2.562 tỷ đồng. Hoạt động tài chính đã đóng góp hơn 2.000 tỷ đồng lợi nhuận cho Novaland.