15:33 10/01/2013

OCB bổ nhiệm Tổng giám đốc

Hà Anh

OCB thông báo bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Tùng chức vụ Tổng giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông

Ông Nguyễn Đình Tùng.
Ông Nguyễn Đình Tùng.
Ngày 8/1/2013, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam nhận được công văn của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông (OCB) thông báo về việc bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Ngân hàng.

Theo đó, OCB thông báo bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Tùng chức vụ Tổng giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông với thời hạn 3 năm kể từ ngày 24/8/2012 theo Quyết định số 132/2012/QĐ-HĐQT ngày 22/8/2012 của Hội đồng Quản trị.

Như vậy, Ban điều hành của OCB có 8 thành viên gồm: ông Nguyễn Đình Tùng - Tổng giám đốc; các phó tổng giám đốc gồm: bà Đào Minh Anh, ông Trương Đình Long, ông Phạm Linh, ông Đoàn Quốc Long, ông Hoàng Kiều Phong, ông Trương Thành Nam và bà Đỗ Thị Thúy Nga.

Được biết, ngày 28/12/2012, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam nhận được công văn của OCB đăng ký danh sách ban lãnh đạo phụ trách hoạt động lưu ký gồm: ông Trịnh Văn Tuấn - Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Thành viên Ban giám đốc phụ trách hoạt động lưu ký gồm ông: Nguyễn Đình Tùng - Tổng Giám đốc; ông Trương Đình Long và ông Đoàn Quốc Long - Phó tổng giám đốc.