17:31 18/06/2018

Ông Lê Đăng Dũng làm Chủ tịch Viettel Global

Thủy Diệu

Ông Lê Đăng Dũng, Tổng giám đốc Viettel Global được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Viettel Global, thay cho ông Nguyễn Mạnh Hùng

Ông Lê Đăng Dũng, Tân Chủ tịch Viettel Global.
Ông Lê Đăng Dũng, Tân Chủ tịch Viettel Global.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel (Viettel Global) mới đây đã chính thức bầu ông Lê Đăng Dũng, Tổng giám đốc Viettel Global giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT, thay cho ông Nguyễn Mạnh Hùng.

Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội (Viettel), người cách đây ít hôm đã được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký quyết định bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội.

Về chức vụ Chủ tịch của ông Lê Đăng Dũng, tại đại hội trên, Viettel Global cho biết, theo quy định thông thường ông Lê Đăng Dũng sẽ phải xin thôi đảm nhiệm chức danh Tổng giám đốc vì theo quy định (Điều 10, khoản 3, Thông tư 121/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính), Chủ tịch Hội đồng Quản trị không kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc trừ khi được đại hội cổ đông phê chuẩn hàng năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Tuy nhiên, theo Viettel Global, Hội đồng Quản trị hiện vẫn chưa thể chuẩn bị được nhân sự tiếp nhận công việc và khi tìm được nhân sự cũng cần có thời gian tiếp nhận các công việc, điều này sẽ làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất bình thường của Tổng công ty.

Vì vậy, để đảm bảo công ty hoạt động bình thường, đại hội đã đề nghị Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc ông Lê Đăng Dũng, Chủ tịch Viettel Global sẽ kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc.

Trước đó, Viettel Global đã có tờ trình đại hội đồng cổ đồng về việc thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2017. Theo đó, mức thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát của Viettel Global năm 2017, gồm mức của Chủ tịch Hội đồng quản trị là 14.560.000 đồng/tháng, mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm là 10.400.000 đồng/tháng, và mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị độc lập là 22.500.000 đồng/tháng.

Thời điểm này, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Tổng giám đốc Tập đoàn Viettel kiêm nhiệm chức danh Chủ tịch Viettel Global, do vậy, mức thù lao mà Chủ tịch Tập đoàn Viettel có thể nhận được tại Viettel Global trong năm 2017 là 174.720.000 đồng.