16:25 04/08/2021

Ông Nguyễn Văn Lê thôi làm Tổng Giám đốc SHB

Đào Vũ -

Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Võ Đức Tiến sẽ kiêm nhiệm phụ trách điều hành SHB trong thời gian tuyển tổng giám đốc mới...

Sau ngày 4/8, ông Nguyễn Văn Lê phụ trách xử lý nợ của SHB
Sau ngày 4/8, ông Nguyễn Văn Lê phụ trách xử lý nợ của SHB

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà Nội (mã: SHB-HNX) vừa công bố quyết định của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc .

Theo đó, quyết định nêu rõ, miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Ngân hàng SHB đối với ông Nguyễn Văn Lê kể từ ngày 4/8/2021. Ông Lê có trách nhiệm bàn giao toàn bộ các công việc, tài sản, hồ sơ đang quản lý cho nhân sự được phân công, tiếp nhận theo đúng quy định của SHB và của pháp luật có liên quan.

Đồng thời, ông Nguyễn Văn Lê phải chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật và SHB đối với các công việc đã thực hiện trong thời gian giữ chức vụ Tổng giám đốc SHB.

 
Ông Nguyễn Văn Lê có trách nhiệm bàn giao toàn bộ các công việc, tài sản, hồ sơ đang quản lý cho nhân sự được phân công, tiếp nhận theo đúng quy định của SHB và của pháp luật có liên quan.
Đồng thời, phải chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật và SHB đối với các công việc đã thực hiện trong thời gian giữ chức vụ Tổng Giám đốc SHB.

Trước đó, ông Nguyễn Văn Lê đã xin từ chức vì lý do sức khoẻ nhưng vẫn đảm nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị phụ trách xử lý nợ. Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Võ Đức Tiến sẽ kiêm nhiệm phụ trách điều hành SHB trong thời gian ngân hàng tìm tổng giám đốc mới.

Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ là đại diện theo pháp luật của SHB và ủy quyền các công việc cho Phó Chủ tịch để điều hành SHB.

Về kết quả kinh doanh của SHB, lũy kế 6 tháng đầu năm, ngân hàng đạt 3.095 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 86,5% so với cùng kỳ, hoàn thành hơn 50% so với kế hoạch cả năm. Chi phí dự phòng rủi ro đã trích trong 06 tháng đầu năm 2021 đạt 2.258 tỷ đồng, tăng 140% so với cùng kỳ năm 2020 thể hiện quyết tâm nâng cao chất lượng tài sản, phát triển an toàn và bền vững

Theo đó, quý 2/2021, SHB ghi nhận 1.431 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, lợi nhuận trước thuế của SHB đạt 3.095 tỷ đồng, tăng 86,5% so với cùng kỳ, hoàn thành hơn 50% so với cả hai kịch bản lợi nhuận cả năm Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã đề ra. Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 24,3%.

Tính đến 30/6/2021, tổng tài sản của SHB đạt 458 nghìn tỷ đồng, tăng 11% so với thời điểm đầu năm và hoàn thành đến 99,5% kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đề ra. Vốn tự có đạt 40.425 tỷ đồng. Vốn điều lệ đạt 19.260 tỷ đồng.

Tại ngày 30/6/2021, tỷ lệ nợ xấu (NPL) riêng lẻ của SHB được kiểm soát ở 1,87%, tỷ lệ nợ xấu hợp nhất ở mức 2%, tăng so với năm 2020 do tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid 19 tại hai quốc gia Lào và Campuchia, ảnh hưởng đến việc phân loại nợ của hai ngân hàng con của SHB tại các quốc gia này.

 
Ông Nguyễn Văn Lê làm Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Nhơn Ái (thành lập 13/11/1993), vốn điều lệ lúc đó chỉ 400 triệu và 8 nhân viên, tổng tài sản 1 tỷ đồng. Theo Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước lúc bấy giờ, vào tháng 1/2006, Ngân hàng Nhơn Ái là một trong số 13 ngân hàng chuyển đổi mô hình từ nông thôn lên đô thị và đổi tên thành Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB). Ông Nguyễn Văn Lê giữ chức vụ Tổng Giám đốc ngân hàng SHB từ đó cho đến nay. 
Dấu ấn của ông đối với SHB chính là thương vụ M&A Habubank và xử lý một loạt công ty có nợ vay lớn ở Habubank như Công ty Cổ phần Thủy sản Bình an – Bianfishco với khối nợ xấu sau hợp nhất lên tới trên 10%/tổng dư nợ. Đến nay, toàn bộ khối lượng nợ xấu đã được xử lý dứt điểm, đưa tỷ lệ nợ xấu ngân hàng về mức dưới 3% như yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước. 
Thêm một dấu ấn nữa, ông và ban lãnh đạo ngân hàng đưa SHB trở thành 1 trong 5 ngân hàng tư nhân có quy mô lớn nhất hệ thống và ngoài việc mở rộng mạng lưới trong nước, còn phát  triển ngân hàng con tại 100% vốn tại Lào và Campuchia...