13:09 30/07/2021

Bán không báo cáo, lãnh đạo SHB bị phạt tiền

Hà Anh

Ông Sơn bị phạt 20 triệu đồng đã thực hiện giao dịch bán 20.000 cổ phiếu SHB vào ngày 05/3/2021 nhưng không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch...

Sơ đồ giá cổ phiếu SHB.
Sơ đồ giá cổ phiếu SHB.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Vũ Xuân Thủy Sơn (Hà Nội), là Phó Giám đốc Kiểm toán nội bộ của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (mã SHB-HNX).

Theo đó, ông Sơn bị phạt 20 triệu đồng đã thực hiện giao dịch bán 20.000 cổ phiếu SHB vào ngày 05/3/2021 nhưng không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch vi phạm quy định tại khoản 3 Điều 5, điểm b khoản 2 và khoản 5 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Theo dữ liệu trên HNX, trong phiên 5/2, giá cổ phiếu SHB biến động trong khoảng 15.500 đồng/cp đến 16.000 đồng/cp. Trong khi đó, đóng cửa phiên ngày 29/7, thị giá của SHB đã tăng lên 27.100 đồng/cp với hơn 9,3 triệu đơn vị được giao dịch.

Tương tự, ông Hoàng Anh Quyết (Thái Bình) là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung (mã TTZ-HNX) bị phạt 15 triệu đồng do đăng ký bán 36.500 cổ phiếu TTZ từ ngày 13/05/2020 đến ngày 13/06/2020. Tuy nhiên, vào ngày 14/05/2020 ông Hoàng Anh Quyết đã bán 36.500 cổ phiếu TTZ.

Trước đó, Phạm Quốc Bình (Hà Nội), cổ đông lớn của Công ty cổ phần Lanmark Holding (mã LMH-UpCoM) bị phạt 15 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn cho Sở giao dịch chứng khoán khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu.

Cụ thể: ngày 25/12/2020, ông Phạm Quốc Bình đã mua 200.000 cổ phiếu của LMH dẫn đến khối lượng cổ phiếu sau giao dịch tăng từ 5.259.700 cổ phiếu, chiếm 20,52% lên 5.459.700 cổ phiếu, chiếm 21,3% nhưng đến ngày 22/01/2021, HNX mới nhận được báo cáo thay đổi tỷ lệ sở hữu của ông Phạm Quốc Bình.

Đắc biết, ông Trần Ngọc Bê (Hà Nội) là người có liên quan của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (mã VPB-HOSE) bị phạt tới 940,35 triệu đồng do đã mua 1.481.200 cổ phiếu VPB, đã bán 59.000 cổ phiếu VPB trong tháng 01/2021, đã mua 1.880.700 cổ phiếu VPB trong tháng 02/2021, đã mua 59.000 cổ phiếu VPB ngày 03/3/2021 nhưng không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch.

Đồng thời, ông Bê bị đình chỉ giao dịch chứng khoán trong thời hạn 04 tháng, quy định tại điểm b khoản 7 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.