18:13 31/10/2016

Ông Trần Đắc Sinh chia tay HOSE sau gần 20 năm gắn bó

Bạch Dương

Ông Trần Đắc Sinh là người gắn bó với thị trường chứng khoán Việt Nam từ những bước đi đầu tiên

Ông Trần Đắc Sinh, sinh năm 1956 tại tỉnh Thừa Thiên Huế, được Bộ Tài 
chính quyết định bổ nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị HOSE từ cuối
 năm 2011.
Ông Trần Đắc Sinh, sinh năm 1956 tại tỉnh Thừa Thiên Huế, được Bộ Tài chính quyết định bổ nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị HOSE từ cuối năm 2011.
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) vừa công bố và lưu hành các quyết định nhân sự lãnh đạo mới.

Căn cứ Quyết định số 1746/QĐ-BTC của Bộ Tài chính, ông Trần Đắc Sinh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị HOSE nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định từ ngày 1/11.

Ông Trần Đắc Sinh, sinh năm 1956 tại tỉnh Thừa Thiên Huế, được Bộ Tài chính quyết định bổ nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị HOSE từ cuối năm 2011.

Ông Sinh là người gắn bó với thị trường chứng khoán Việt Nam từ những bước đi đầu tiên. Đến nay ông đã có khoảng hơn 20 năm song hành cùng chứng khoán Việt.

Ông Trần Đắc Sinh từng có thời gian giữ chức Vụ trưởng Vụ phát triển thị trường đầu tiên của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Sau đó, năm 1988, ông Sinh quay về Tp.HCM, và được giao nhiệm vụ tìm kiếm địa điểm đặt trụ sở Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM (tiền thân của HOSE).

Khi đó, địa chỉ 50 Bến Chương Dương, quận 1, Tp. HCM đã được lựa chọn. Khi Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM được thành lập, ông Vũ Bằng (nay là Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán) giữa chức vụ Giám đốc, ông Sinh làm phó giám đốc.

Người thay vị trí Chủ tịch HOSE là ông Trần Văn Dũng - Tổng giám đốc HOSE, kể từ 1/11/2016.

Là người có nhiều kinh nghiệm trong ngành, ông Trần Văn Dũng giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) từ năm 2012. Đầu năm 2016, ông được bổ nhiệm là giữ chức Phó chủ tịch kiêm Tổng giám đốc HOSE.

Cũng theo quyết định của Bộ Tài chính, ông Lê Hải Trà, thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Phó tổng giám đốc HOSE được giao phụ trách Ban Điều hành HOSE kể từ ngày 1/11/2016.

Được biết, Bộ Tài chính đã trình Thủ tướng Chính phủ đề án sáp nhập HOSE và HNX, thành Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và dự kiến trụ sở sẽ được đặt tại Hà Nội.

Sở này là doanh nghiệp Nhà nước, hoạt động dưới hình thức công ty 100% vốn Nhà nước, dựa trên nguyên tắc thực hiện nhiệm vụ của Nhà nước giao cho là chính. Bộ Tài chính là đại diện chủ sở hữu của Nhà nước tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.