21:29 27/12/2017

Ông Trần Kinh Doanh có thể làm Chủ tịch Trần Anh

Hà Anh

Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh vừa công bố tài liệu xin ý kiến đại hội đồng cổ đông bằng văn bản liên quan đến việc miễn nhiệm và bổ nhiệm nhân sự

Sơ đồ giao dịch giá cổ phiếu TAG trong thời gian vừa qua - Nguồn: HNX.
Sơ đồ giao dịch giá cổ phiếu TAG trong thời gian vừa qua - Nguồn: HNX.

Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh (mã TAG-HNX) vừa công bố tài liệu xin ý kiến đại hội đồng cổ đông bằng văn bản liên quan đến việc miễn nhiệm và bổ nhiệm nhân sự, bổ sung ngành nghề kinh doanh, sửa đổi điều lệ công ty… và ý kiến cổ đông sẽ được gửi về công ty trước ngày 4/1/2018.

Cụ thể, Trần Anh sẽ miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng Quản trị và các thành viên Hội đồng Quản trị hiện tại của công ty gồm: ông Trần Xuân Kiên - Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty nhiệm kỳ 2017-2022.

Đồng thời, công ty cũng miễn nhiệm 7 thành viên Hội đồng Quản trị gồm: bà Đỗ Thị Thu Hường; ông Okawa Yoshiteru; ông Noguchi Atsushi; ông Nghiêm Xuân Thắng; bà Đỗ Thị Kim Liên; ông Hoàng Anh Tuấn; và ông Bùi Xuân Hùng và cũng miễn nhiễm 3 thành viên Ban kiểm soát hiện tại gồm: bà Nguyễn Thị Thanh Huyền; bà Nguyễn Thị Thu Hiền và bà Vũ Thị Lê.

Thay vào đó, Trần Anh bổ nhiệm 5 cá nhân đang hoặc từng lãnh đạo tại Thế Giới Di Động vào Hội đồng Quản trị mới. Trong đó, ông Trần Kinh Doanh – sinh năm 1973 sẽ đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị; ông Võ Huy Thanh Tùng - thành viên Hội đồng Quản trị độc lập; ông Đặng Minh Lượm - thành viên Hội đồng Quản trị độc lập; ông Võ Hà Trung Tín - Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc, người đại diện pháp luật mới thay ông Trần Xuân Kiên và ông Nguyễn Đức Tài.

Bên cạnh đó, công ty cũng trình đại hội đồng cổ đông thông việc, công ty sẽ bổ sung thêm 15 ngành nghề kinh doanh mới.

Trong ngày 27/12/2017, 7 thành viên trong Hội đồng Quản trị Trần Anh đồng loạt đăng ký bán hết vốn theo phương thức thỏa thuận nhằm thực hiện mục đích tài chính cá nhân từ ngày 2/1/2018 đến ngày 2/2/2018: gồm: ông Hoàng Anh Tuấn đăng ký bán 520.194 cổ phiếu. Đồng thời, bà Trần Thị Vân Trang, vợ ông Hoàng Anh Tuấn cũng đăng ký bán 974.934 cổ phiếu.

Ông Trần Xuân Kiên đăng ký bán 5.636.079 cổ phiếu; ông Bùi Xuân Hùng đăng ký bán 153.486 cổ phiếu; ông Nghiêm Xuân Thắng đăng ký bán 191.389 cổ phiếu; bà Đỗ Thị Kim Liên đăng ký bán 1.463.846 cổ phiếu.

Bà Đỗ Thu Hường - thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Phó tổng giám đốc, vợ ông Kiên cũng muốn bán 5.321.497 cổ phiếu. Như vậy, tổng số cổ phiếu bán ra hơn 14,2 triệu cổ phiếu, tương đương 54,7% vốn điều lệ công ty.