22:48 07/09/2021

Ông Trần Minh Bình trở thành tân Chủ tịch VietinBank

Đào Vũ -

Sau 22 năm gắn bó với VietinBank, ông Trần Minh Bình chính thức đảm nhận vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị ngân hàng nhiệm kỳ 2019 - 2024...

VietinBank có tân Chủ tịch sau 2 tháng khuyết vị trí này
VietinBank có tân Chủ tịch sau 2 tháng khuyết vị trí này

Ngày 07/9/2021, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - VietinBank (mã chứng khoán: CTG-HOSE) vừa tổ chức Hội nghị công bố các quyết định, Nghị quyết về công tác cán bộ.

Theo đó, thực hiện Quyết định của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, ông Trần Minh Bình, thành viên Hội đồng quản trị, kiêm Tổng Giám đốc VietinBank, được chuẩn y chức danh Bí thư Đảng ủy VietinBank nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng thời, ông Trần Minh Bình cũng được Hội đồng quản trị VietinBank bầu giữ chức Chủ tịch nhiệm kỳ 2019 - 2024 theo phê duyệt tại văn bản số 673/NHNN-TCCB về công tác tác nhân sự tại VietinBank của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Ông Trần Minh Bình sinh ngày 07/12/1974 tại Quảng Bình, có bằng Thạc sỹ, chuyên ngành quản trị kinh doanh, Đại học Kinh tế Quốc dân - Đại học ULB (Bỉ); cử nhân, chuyên ngành kế toán, Học viện Ngân hàng; trình độ lý luận chính trị cao cấp. Ông Bình có hơn 22 năm kinh nghiệm làm việc trong hệ thống VietinBank. Trong đó, có 17 năm đảm nhận vị trí cán bộ quản lý nghiệp vụ trọng yếu từ trụ sở chính đến chi nhánh và 8 năm đảm nhận vị trí lãnh đạo cấp cao ở ngân hàng này.

Cùng ngày 7/9/2021, Hội đồng quản trị VietinBank đã quyết định giao nhiệm vụ phụ trách Ban Điều hành đối với ông Nguyễn Hoàng Dũng, Phó Tổng Giám đốc VietinBank, thực hiện quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Tổng Giám đốc VietinBank.

Ông Nguyễn Hoàng Dũng sinh năm 1962 tại Cà Mau, là thạc sỹ, chuyên ngành kinh tế, Đại học Kinh tế thuộc Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh. Ông Nguyễn Hoàng Dũng công tác trong ngành ngân hàng từ tháng 3/1985 và tại VietinBank từ tháng 10/1988, trải qua nhiều vị trí quản lý, lãnh đạo từ chi nhánh đến Trụ sở chính VietinBank. 

Ông Nguyễn Hoàng Dũng là Phó Tổng giám đốc VietinBank 2 nhiệm kỳ.