12:44 13/07/2021

Petrovietnam khai thác 9,68 triệu tấn quy dầu trong 6 tháng đầu năm 2021

Lượng dầu khai thác cao cùng với việc giá dầu thế giới tăng đã giúp Petrovietnam hoàn thành tốt các chỉ tiêu tài chính. 6 tháng đầu năm 2021 tổng doanh thu toàn Tập đoàn đạt 299,3 nghìn tỷ đồng, vượt 20% kế hoạch 6 tháng và tăng 22% so với cùng kỳ 2020...

Lượng dầu khai thác cao cùng với việc giá dầu thế giới tăng đã giúp Petrovietnam hoàn thành tốt các chỉ tiêu tài chính.
Lượng dầu khai thác cao cùng với việc giá dầu thế giới tăng đã giúp Petrovietnam hoàn thành tốt các chỉ tiêu tài chính.

Theo báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021 vừa được Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) công bố, các chỉ tiêu tài chính của doanh nghiệp này đã hoàn thành vượt mức kế hoạch và tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm 2020.

Cụ thể, sản lượng khai thác dầu dầu thô, khí ngưng tụ đã vượt 15% so với kế hoạch đặt ra, góp phần hoàn thành kế hoạch sản lượng khai thác quy dầu 6 tháng đạt 9,68 triệu tấn.

Lượng dầu khai thác cao cùng với việc giá dầu thế giới tăng đã giúp Petrovietnam hoàn thành tốt các chỉ tiêu tài chính. 6 tháng đầu năm 2021 tổng doanh thu toàn Tập đoàn đạt 299,3 nghìn tỷ đồng, vượt 20% kế hoạch 6 tháng và tăng 22% so với cùng kỳ 2020.

Nộp ngân sách nhà nước toàn Tập đoàn đạt 45,2 nghìn tỷ đồng, vượt 42% kế hoạch 6 tháng, tăng 33% so với cùng kỳ 2020. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất Tập đoàn đạt 21,3 nghìn tỷ đồng, vượt 165% kế hoạch 6 tháng, tăng hơn 3 lần so với cùng kỳ 2020.

 
Trước những khó khăn do dịch Covid – 19 đem đến Petrovietnam đã đẩy mạnh tiết giảm chi phí vận hành. Theo đó, tổng chi phí tiết giảm trong 6 tháng đầu năm ước đạt 1.691,6 tỷ đồng, bằng 62% kế hoạch tiết giảm của năm 2021.

Theo phân tích của Petrovietnam, giá dầu thô bình quân 6 tháng đầu năm 2021 là 66,8 USD/thùng, vượt 48% giá kế hoạch mà Petrovietnam đặt ra. Điều này giúp cho lợi nhuận trước thuế hợp nhất của Tập đoàn 6 tháng đầu năm vượt 165% kế hoạch. Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) 6 tháng đầu năm ước đạt 4,6%, thuộc nhóm các công ty dầu khí có hệ số ROE tốt trên thế giới trong 6 tháng qua.

Ông Lê Mạnh Hùng, Tổng Giám đốc Petrovietnam chia sẻ, trong 6 tháng còn lại của năm 2021 chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật, tăng cường công tác dự báo về tình hình kinh tế vĩ mô, thị trường để nhận diện rủi ro. Tiếp tục thực hiện các biện pháp đảm bảo cân đối giữa sản lượng dầu và khí để hoàn thành chỉ tiêu quan trọng nhất là sản lượng khai thác dầu khí. Đẩy mạnh mở rộng thị trường khí, các sản phẩm lọc hóa dầu…

Năm 2021 Petrovietnam đặt mục tiêu khai thác 9,72 triệu tấn dầu thô, khai thác 9,76 tỷ m3 khí, sản xuất 22,71 tỷ kWh điện, sản xuất 1,620 triệu tấn phân đạm, 6,370 triệu tấn xăng dầu… Tổng doanh thu năm 2021 của Petrovietnam dự kiến phấn đấu là 490,7 nghìn tỷ đồng.