20:34 08/06/2021

Petrovietnam: Tăng cường công tác dự báo để có giải pháp ứng phó trong những tháng cuối năm

Dự báo một chu kỳ tăng giá mới về nguyên liệu thô trong những tháng cuối năm 2021.

5 tháng đầu  năm  2021 Petrovietnam đã nộp ngân sách Nhà nước 32,4 nghìn tỷ đồng.
5 tháng đầu năm 2021 Petrovietnam đã nộp ngân sách Nhà nước 32,4 nghìn tỷ đồng.

Tại cuộc họp trực tuyến về tình hình sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) mới đây, ông Lê Mạnh Hùng Tổng Giám đốc Petrovietnam cho biết, trong tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2021, Petrovietnam đã hoàn thành khả quan các mục tiêu, kế hoạch đề ra...

Đặc biệt, sản lượng khai thác dầu, kể cả khai thác dầu ở nước ngoài đều cho kết quả khả quan với sản lượng khai thác dầu tháng 5 vượt 18% kế hoạch tháng, đảm bảo sản lượng khai thác quy dầu lũy kế 5 tháng đầu năm 2021 hoàn thành kế hoạch đề ra.

Cụ thể, tổng doanh thu toàn tập đoàn trong 5 tháng đầu năm 2021 đạt 227,3 nghìn tỷ đồng, vượt 14% kế hoạch 5 tháng, tăng 16% so với cùng kỳ 2020.

5 tháng qua Petrovietnam đã nộp ngân sách Nhà nước 32,4 nghìn tỷ đồng, vượt 23% kế hoạch 5 tháng, tăng 20% so với cùng kỳ 2020. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất Tập đoàn đạt 15,3 nghìn tỷ đồng, vượt hơn 2,3 lần kế hoạch 5 tháng, tăng hơn 3 lần so với cùng kỳ 2020.

Những tháng đầu năm 2021 kinh tế thế giới phục hồi mạnh mẽ, đặc biệt là ở các nước phát triển có chiến lược tiêm vaccine tốt như Mỹ, châu Âu, Trung Quốc. Tuy nhiên, tăng trưởng toàn cầu cũng có sự phân hóa rõ nét theo từng khu vực, nền kinh tế và tăng trưởng thương mại, dịch vụ diễn ra mạnh mẽ gây ra tình trạng khan hiếm nguồn cung và dự báo có thể sẽ dẫn đến một chu kỳ tăng giá mới về nguyên liệu thô.

Về thị trường trong nước, từ cuối tháng 4 đến nay, làn sóng thứ 4 của đại dịch Covid-19 tại Việt Nam diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng đến mọi mặt hoạt động đời sống kinh tế - xã hội. Những diễn biến phức tạp của dịch bệnh có thể còn ảnh hưởng đến nền kinh tế trong những tháng tiếp theo.

Lãnh đạo PVN cũng nhấn mạnh thêm rằng, trong những tháng cuối năm Tập đoàn sẽ tập trung cập nhật tác động kinh tế vĩ mô như chu kỳ tăng giá mới, làm phát, tỷ giá… trong quản trị biến động, đặc biệt là quản trị tài chính và đầu tư. Tăng cường dự báo, đánh giá các tác động của thị trường, đặc biệt là ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đến sản xuất và tiêu thụ để có các giải pháp ứng phó…