10:49 08/01/2020

PGC đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 195 tỷ đồng 2020

Quỳnh Nguyễn

Hội đồng quản trị của Tổng công ty GAS Petrolimex – Công ty cổ phần (HOSE: PGC) đã thông qua việc tạm giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 cho Ban điều hành

Kho của PGC
Kho của PGC

PGC đã công bố nghị quyết của Hội đồng quản trị họp ngày 3/01/2020. Trong đó có nội dung quan trọng là Hội đồng quản trị thống nhất tạm giao kế hoạch kinh doanh năm 2020 cho PGC theo như nội dung công của Tổng Giám đốc đã trình.

Theo đó, kế hoạch năm 2020 tạm giao với chỉ tiêu tổng doanh thu hàng hóa dịch vụ là 3.160 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất là 195 tỷ đồng, cổ tức tối thiểu 12%/vốn điều lệ.

So với kế hoạch kinh doanh năm 2019, năm 2020 chỉ tiêu doanh thu tạm giao thấp hơn 320 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế được giao cao hơn 3 tỷ đồng.

Ngoài ra, Hội đồng quản trị đã thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và Báo cáo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Tuy nhiên, PGC chưa hé lộ thông tin sơ bộ về doanh thu và lợi nhuận đạt được của năm 2019.

9 tháng đầu năm 2019 Gas Petrolimex đạt 2.320 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 5% so với cùng kỳ và mới hoàn thành 67% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế đạt gần 149 tỷ đồng, giảm 2% so với cùng kỳ, hoàn thành 77,4% kế hoạch năm.

Được biết, đối với công ty xăng dầu Thừa Thiên Huế, thành viên dẫn đầu về sản lượng kinh doanh của PGC, năm 2019, sản lượng xăng dầu xuất bán đạt 106,5% kế hoạch, tăng 10,8% so với năm 2018, trong đó sản lượng bán lẻ tăng 8,4%; sản lượng kinh doanh vượt mốc 3.000 tấn/năm. Lợi nhuận trước thuế đạt 141,9% kế hoạch; nộp ngân sách 531 tỷ đồng.