11:47 27/05/2017

Pha trộn xăng để trục lợi bị phạt đến 100 triệu đồng

Song Hà

Chính phủ quyết định tăng mạnh mức xử phạt hành chính trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu đối với các hành vi gây thiệt hại cho người tiêu dùng

Phạt tiền từ 2 - 6 triệu đồng đối với hành vi niêm yết giá bán lẻ xăng 
dầu không đúng với giá do thương nhân đầu mối hoặc thương nhân phân 
phối quy định.
Phạt tiền từ 2 - 6 triệu đồng đối với hành vi niêm yết giá bán lẻ xăng dầu không đúng với giá do thương nhân đầu mối hoặc thương nhân phân phối quy định.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 67/2017 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí, thay thế Nghị định 97/2013.

Theo đó, cơ quan chức năng sẽ phạt tiền từ 60 - 100 triệu đồng đối với hành vi thực hiện cách pha trộn hoặc đưa các chất khác vào xăng dầu để trục lợi.

Đối với cửa hàng bán lẻ xăng dầu sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu bị tẩy xóa, sửa chữa, quy định cũ áp dụng mức phạt tiền từ 3 - 5 triệu đồng, nay được nâng lên từ 40 - 60 triệu đồng.

Mức phạt từ 40-60 triệu đồng cũng áp dụng đối với hành vi kinh doanh xăng dầu khi không có giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu hoặc giấy chứng nhận đã hết thời hạn hiệu lực hoặc giấy chứng nhận đã bị tước, bị thu hồi; cho thuê, cho mượn hoặc thuê, mượn giấy chứng nhận.

Đối với hành vi kinh doanh xăng dầu khi không có giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu trong trường hợp có từ 2 cửa hàng bán lẻ xăng dầu trở lên hoặc giấy xác nhận đã hết thời hạn hiệu lực hoặc giấy xác nhận đã bị tước, bị thu hồi thì bị phạt từ 60 - 80 triệu đồng.

Mức phạt 80 - 120 triệu đồng áp dụng đối với hành vi kinh doanh xăng dầu khi không có giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu hoặc giấy xác nhận đã hết thời hạn hiệu lực hoặc giấy xác nhận đã bị tước, bị thu hồi; cho thuê, cho mượn hoặc thuê, mượn giấy xác nhận hoặc sử dụng giấy xác nhận bị tẩy xóa, sửa chữa hoặc giả mạo.

Nghị định số 67/2017 quy định phạt tiền từ 1-2 triệu đồng đối với hành vi không niêm yết giá bán lẻ xăng dầu hoặc niêm yết giá bán lẻ xăng dầu không đúng quy định, không rõ ràng gây nhầm lẫn cho khách hàng.

Phạt tiền từ 2 - 6 triệu đồng đối với hành vi niêm yết giá bán lẻ xăng dầu không đúng với giá do thương nhân đầu mối hoặc thương nhân phân phối quy định.

Phạt tiền từ 40 - 60 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm: Tự ý điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu không đúng thời điểm thương nhân đầu mối hoặc thương nhân phân phối xăng dầu quy định; bán cao hơn giá niêm yết do thương nhân đầu mối hoặc thương nhân phân phối xăng dầu quy định.

Mức phạt tiền quy định ở trên áp dụng đối với tổ chức. Đối với cá nhân có cùng hành vi vi phạm, mức phạt tiền bằng một nửa đối với tổ chức.