12:41 06/05/2010

“Lên khung” mức phạt vi phạm về giá trong kinh doanh xăng dầu

Y Nhung

Các hành vi không niêm yết giá bán xăng dầu, bán cao hơn giá đã công bố... có thể sẽ bị phạt tới 40 triệu đồng

Theo nội dung dự thảo, cửa hàng bán xăng dầu cao hơn giá doanh nghiệp đầu mối quy định sẽ bị phạt từ 10-20 triệu đồng.
Theo nội dung dự thảo, cửa hàng bán xăng dầu cao hơn giá doanh nghiệp đầu mối quy định sẽ bị phạt từ 10-20 triệu đồng.
Các hành vi không niêm yết giá bán xăng dầu, bán cao hơn giá đã công bố... có thể sẽ bị phạt tới 40 triệu đồng.

Đó là một nội dụng trong dự thảo nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong kinh doanh xăng dầu, đang được Bộ Công Thương lấy ý kiến góp ý để hoàn thiện.

Cụ thể, với hành vi không niêm yết giá, niêm yết sai giá do doanh nghiệp đầu mối quy định, dự thảo này đề xuất mức phạt tiền cao nhất là 10 triệu đồng đối với cửa hàng bán lẻ xăng dầu; 20 triệu đồng đối với các đại lý; 30 triệu đồng đối với các tổng đại lý; 40 triệu đồng đối với các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu.

Đối với hành vi vi phạm qui định về giá bán lẻ xăng dầu như bán cao hơn giá bán lẻ do thương nhân đầu mối quy định, cửa hàng bán lẻ, đại lý xăng dầu sẽ bị phạt từ 10-20 triệu đồng, còn mức phạt đối với tổng đại lý là 20-30 triệu đồng.

Dự thảo nghị định còn quy định với tổng đại lý, đại lý, cửa hàng bán lẻ xăng dầu có hành vi điều chỉnh tăng hoặc giảm giá bán lẻ xăng dầu không đúng quy định sẽ bị phạt tới 20 triệu đồng.

Đối với thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu, thương nhân sản xuất xăng dầu có một trong các hành vi vi phạm như: không chấp hành qui định về thời gian tối thiểu giữa 2 lần điều chỉnh tăng giá liên tiếp; không gửi quyết định giá và phương án giá đến các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi điều chỉnh tăng giá xăng dầu; điều chỉnh tăng, giảm giá bán lẻ xăng dầu không đúng qui định; không gửi quyết định về giá bán lẻ cho các đơn vị trong hệ thống phân phối xăng dầu trước thời điểm giá có hiệu lực thi hành, mức phạt cao nhất lên tới 40 triệu đồng.