10:56 12/08/2013

Phải báo cáo tiến độ hàng quý các dự án bất động sản

Nguyên Anh

Các chủ đầu tư dự án bất động sản sẽ phải báo cáo tình hình triển khai, tiến độ thực hiện định kỳ hàng quý hoặc năm

Thông tư cũng quy định yêu cầu các chủ đầu tư tiếp tục báo cáo tình hình
 kinh doanh tại dự án cho khi đến khi bán, cho thuê toàn bộ bất động sản
 khi dự án đã hoàn thành quá trình đầu tư xây dựng.
Thông tư cũng quy định yêu cầu các chủ đầu tư tiếp tục báo cáo tình hình kinh doanh tại dự án cho khi đến khi bán, cho thuê toàn bộ bất động sản khi dự án đã hoàn thành quá trình đầu tư xây dựng.
Bộ Xây dựng vừa hoàn tất dự thảo thông tư quy định chế độ báo cáo về tình hình triển khai đầu tư xây dựng và kinh doanh các dự án bất động sản.

Theo đó, Bộ yêu cầu các chủ đầu tư các dự án phát triển nhà ở; dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới; dự án tòa nhà chung cư hỗn hợp; dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp; dự án trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê, khách sạn; dự án khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng; ban quản lý các khu công nghiệp, cụm công nghiệp; ban quản lý khu vực phát triển đô thị do Nhà nước thành lập phải thực hiện các báo cáo về tiến độ và tình hình thực hiện dự án của mình hàng quý hoặc hàng năm, tuỳ theo danh mục dự án.

Trong báo cáo của mình, các chủ đầu tư phải nêu rõ được tình hình triển khai đầu tư xây dựng, tiến độ giải phóng mặt bằng; tình hình đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật; tình hình đầu tư xây dựng công trình.

Ngoài ra, các doanh nghiệp, tổ chức phải báo cáo về tình hình kinh doanh tại dự án gồm các nội dung về tình hình huy động vốn; tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính; tình hình bán nhà, cho thuê nhà, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, cho thuê đất....

Khi dự án hoàn thành, chủ đầu tư cũng phải báo cáo kết thúc đầu tư xây dựng dự án gồm các nội dung chính của dự án sau khi đã hoàn thành đầu tư xây dựng.

Thông tư cũng quy định yêu cầu các chủ đầu tư tiếp tục báo cáo tình hình kinh doanh tại dự án cho khi đến khi bán, cho thuê toàn bộ bất động sản khi dự án đã hoàn thành quá trình đầu tư xây dựng.

Đối với các dự án cấp mới, điều chỉnh quy hoạch, dự án đã hoàn thành đầu tư, trong vòng từ 7 -15 ngày, chủ đầu tư phải gửi báo cáo về Bộ.

Ngoài các chủ đầu tư, sở xây dựng các tỉnh thành cũng phải lập báo cáo gửi về Bộ tình hình triển khai các dự án trên địa bàn mình quản lý.

Bộ cũng yêu cầu Cục Quản lý nhà và Thị trường bất động sản kiểm tra báo cáo của các sở xây dựng và phối hợp với sở xây dựng các địa phương kiểm tra tình hình triển khai các dự án bất động sản, nếu phát hiện các vi phạm phải kịp thời xử lý.

Dự kiến thông tư sẽ có hiệu lực từ ngày 1/10/2013, sau khi được phê duyệt.