16:42 13/01/2010

Phải tuân thủ quy định giao dịch trong thời gian chờ T+2

Duy Cường

Ủy ban Chứng khoán yêu cầu các công ty chứng khoán nghiêm túc tuân thủ quy định giao dịch

Ủy ban cho biết sẽ tổ chức các đoàn kiểm tra công ty chứng khoán khi phát hiện dấu hiệu liên quan đến việc vi phạm quy định về thời gian giao dịch và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.
Ủy ban cho biết sẽ tổ chức các đoàn kiểm tra công ty chứng khoán khi phát hiện dấu hiệu liên quan đến việc vi phạm quy định về thời gian giao dịch và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.
Ngày 13/1, Ủy ban Chứng khoán ra công văn yêu cầu các công ty chứng khoán nghiêm túc tuân thủ quy định giao dịch.
 
Theo Ủy ban Chứng khoán, hiện Ủy ban đang nghiên cứu để trình cơ quan có thẩm quyền xem xét việc rút ngắn thời gian giao dịch chứng khoán xuống T+2 (trong trường hợp lệnh mua chứng khoán được khớp vào ngày T).
 
Tuy nhiên, trong khi chưa có quyết định chính thức về việc thay đổi thời gian giao dịch, Ủy ban yêu cầu các công ty chứng khoán nghiêm túc tuân thủ quy định giao dịch.

Ủy ban cho biết sẽ tổ chức các đoàn kiểm tra công ty chứng khoán khi phát hiện dấu hiệu liên quan đến việc vi phạm quy định về thời gian giao dịch và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.