16:14 21/04/2022

Phấn đấu đến năm 2025 cả nước có ít nhất 80% số xã đạt chuẩn nông thôn mới

Chu Khôi

Tính đến tháng 4/2022, cả nước có 5.706/8.227 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 663 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 71 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu…

Ngày 21/4/2022, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thực hiện “Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025”.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nêu rõ việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia phải bảo đảm không trùng lặp nhiệm vụ, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, không bỏ sót các nhóm đối tượng cần hỗ trợ - Ảnh: VGP
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nêu rõ việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia phải bảo đảm không trùng lặp nhiệm vụ, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, không bỏ sót các nhóm đối tượng cần hỗ trợ - Ảnh: VGP

CẦN HƠN 196 NGHÌN TỶ ĐỒNG CHO NÔNG THÔN MỚI

Ông Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, sau hơn 10 năm triển khai thực hiện, Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đã vượt 12,4% số xã đạt chuẩn so với mục tiêu đề ra cho năm 2020.

Tính đến tháng 4/2022, cả nước có 5.706/8.227 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 663 xã đạt chuẩn nâng cao và 71 xã đạt chuẩn kiểu mẫu; 225 đơn vị cấp huyện thuộc 55 tỉnh, thành phố đã được Thủ tướng công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Đến nay đã có 16 tỉnh, thành phố có 100% số xã đạt chuẩn, trong đó có 5 tỉnh gồm Nam Định, Đồng Nai, Hưng Yên, Hà Nam, Hải Dương được Thủ tướng công nhận tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) là một trong những hoạt động quan trọng để thúc đẩy kinh tế nông thôn. Đến nay, cả nước đã có 7.463 sản phẩm OCOP của 4.061 chủ thể OCOP đạt từ 3 sao trở lên, 20 sản phẩm được công nhận sản phẩm 5 sao cấp quốc gia. 

Lãnh đạo tỉnh Cao Bằng kiến nghị sớm được phân bổ nguồn vốn cũng như nhận được văn bản hướng dẫn cụ thể về thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia - Ảnh: VGP
Lãnh đạo tỉnh Cao Bằng kiến nghị sớm được phân bổ nguồn vốn cũng như nhận được văn bản hướng dẫn cụ thể về thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia - Ảnh: VGP

Bộ trưởng Lê Minh Hoan cho hay, mục tiêu đề ra đến năm 2025 phấn đấu cả nước có ít nhất 80% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có khoảng 40% số xã đạt chuẩn nâng cao, ít nhất 10% số xã đạt chuẩn kiểu mẫu và không còn xã dưới 15 tiêu chí.

Đối cấp huyện, phấn đấu có trên 50% huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh đạt chuẩn, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, trong đó, ít nhất 20% số huyện đạt chuẩn được công nhận là huyện nông thôn mới nâng cao, huyện nông thôn mới kiểu mẫu. 

Ở cấp tỉnh, sẽ có 17 - 19 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được Thủ tướng công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

 

Dự kiến tổng nguồn vốn ngân sách nhà nước bố trí tối thiểu cho Chương trình xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2021-2025  là 196.332 tỷ đồng. Trong đó nguồn ngân sách Trung ương 39.632 tỷ đồng, ngân sách địa phương khoảng 156.700 tỷ đồng.

"Đặc biệt, phấn đấu thu nhập bình quân của người dân nông thôn tăng ít nhất 1,5 lần so với năm 2020", Bộ trưởng Lê Minh Hoan nhấn mạnh.

Để hoàn thành các mục tiêu nêu trên, Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, sẽ tiếp tục thực hiện 11 nội dung thành phần bao gồm 54 chỉ tiêu cụ thể.

Trong 5 năm sẽ tập trung triển khai 6 chương trình chuyên đề, gồm: Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới; Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP); Tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới; Phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới; Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới NTM thông minh; Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan đề nghị các cơ quan Ủy ban Dân tộc, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội nghiên cứu, ban hành kế hoạch chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương lồng ghép vốn bố trí thực hiện các dự án thành phần của 2 Chương trình Mục tiêu quốc gia còn lại để hỗ trợ các xã đặc biệt khó khăn, huyện nghèo.

Đồng thời đề nghị các địa phương khẩn trương xây dựng và ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình trong giai đoạn 5 năm và hàng năm bao gồm các nội dung: Kế hoạch về nguồn vốn, mục tiêu, nhiệm vụ gửi cơ quan chủ trì Chương trình, cơ quan chủ trì nội dung thành phần và các cơ quan liên quan theo quy định...

 

"Chương trình đặt mục tiêu hàng năm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm 1-1,5%, hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm 3%, hộ nghèo ở các huyện nghèo giảm 4-5%; trong cả giai đoạn sẽ có 30% huyện nghèo, 30% xã đặc biệt khó khăn thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn".

Ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Thông tin về Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung, cho biết mục tiêu tổng quát là thực hiện giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo; hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo vượt lên mức sống tối thiểu, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Để đạt mục tiêu này, nhu cầu ngân sách cho Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 cần tối thiểu là 75.000 tỷ đồng. Trong đó ngân sách nhà nước giữ vai trò dẫn dắt, tạo động lực, đồng thời huy động tối đa các nguồn lực thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.

 TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC THANH TRA, GIÁM SÁT

Ông Trần Quốc Phương, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng, trong giai đoạn tới, địa phương, nhất là cấp cơ sở cần được phân cấp, trao quyền chủ động nhiều hơn trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

Các nguồn vốn thực hiện được lồng ghép thông qua việc sử dụng vốn của nhiều chương trình, dự án, hoạt động có cùng mục tiêu trên cùng địa bàn; khắc phục tình trạng đầu tư trùng lặp, dàn trải, phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản.

“Các dự án đầu tư xây dựng quy mô nhỏ, kỹ thuật không phức tạp được áp dụng quy chế đặc thù với quy trình đơn giản, thủ tục rút gọn. Ngân sách nhà nước hỗ trợ có điều kiện, một phần, người dân, các tổ chức cùng chia sẻ trách nhiệm trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, xóa bỏ tư tưởng "trông chờ, ỷ lại", Thứ trưởng Trần Quốc Phương nhấn mạnh.

Hội nghị ghi nhận nhiều ý kiến tâm huyết, thẳng thắn từ thực tiễn xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo tại địa phương - Ảnh: VGP
Hội nghị ghi nhận nhiều ý kiến tâm huyết, thẳng thắn từ thực tiễn xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo tại địa phương - Ảnh: VGP

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh khằng định tầm quan trọng của xây dựng kịp thời, đầy đủ các văn bản pháp lý, tiêu chí, hướng dẫn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

“Trách nhiệm thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia chủ yếu nằm ở các tỉnh, thành phố. Các đồng chí phải lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất; tuyên truyền, quán triệt nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, cho đến cán bộ, người dân về nội dung, yêu cầu của từng chương trình mục tiêu quốc gia”, Phó Thủ tướng nêu rõ.

Phó Thủ tướng yêu cầu Ban chỉ đạo Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới cấp địa phương cần nghiên cứu kỹ các văn bản hướng dẫn; chủ động ban hành các văn bản cụ thể hóa hướng dẫn của Trung ương.

Đồng thời chỉ đạo các bộ, ngành được phân công  phải khẩn trương ban hành các thông tư đã được giao, phê duyệt các chương trình chuyên đề, dự án thành phần ngay trong tháng 5/2022.

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Ủy ban Dân tộc chủ trì phải phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính khẩn trương ban hành kế hoạch lồng ghép các nguồn vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.