08:38 15/07/2013

Phát hiện nhiều vụ tham nhũng trong ngành ngân hàng

Từ Nguyên

5 tháng đầu năm, thanh tra ngành ngân hàng đã phát hiện 21 vụ việc tiêu cực, tham nhũng

Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước, trong 5 tháng đầu năm, ngành ngân hàng phát hiện 21 vụ việc tiêu cực, tham nhũng, số tiền vi phạm lên tới 682,51 tỷ đồng; 5.612 chỉ vàng và 50.000 USD.<br>
Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước, trong 5 tháng đầu năm, ngành ngân hàng phát hiện 21 vụ việc tiêu cực, tham nhũng, số tiền vi phạm lên tới 682,51 tỷ đồng; 5.612 chỉ vàng và 50.000 USD.<br>
Trong 6 tháng đầu năm, nhiều bộ, ngành, địa phương đã phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng, trong đó điển hình là Ngân hàng Nhà nước, Bộ Quốc phòng, các tỉnh thành như thành phố Hải Phòng, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Hà Tĩnh, Ninh Thuận, Quảng Ngãi, Bình Phước, Bình Thuận…

Báo cáo của Thanh tra Chính phủ cho biết, trong 6 tháng đầu năm, toàn ngành đã triển khai 4.724 cuộc thanh tra hành chính và 89.281 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành tại 283.183 tổ chức, cá nhân.

Qua thanh tra phát hiện vi phạm 12.225 tỷ đồng, 452 ha đất; kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 4.934 tỷ đồng và 401 ha đất (đã thu hồi 2.306 tỷ đồng); xử phạt vi phạm hành chính 252 tỷ đồng; xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán do chưa thực hiện đúng quy định và đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét xử lý 6.109 tỷ đồng, 44,5 ha đất; đã kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính đối với 431 tập thể, 819 cá nhân; ban hành 127.815 quyết định xử phạt vi phạm hành chính tổ chức, cá nhân; chuyển cơ quan điều tra xử lý hình sự 56 vụ, 43 đối tượng.

Ngoài ra, thanh tra các bộ, ngành địa phương cũng đã triển khai 3.745 cuộc thanh tra, phát hiện vi phạm với số tiền 1.448 tỷ đồng, 452 ha đất; kiến nghị thu hồi về cho Nhà nước 491 tỷ đồng, 401 ha đất; kiến nghị xử lý khác 920 tỷ đồng, 44,6 ha đất; kiến nghị xử lý hành chính 386 tập thể, 803 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra 47 vụ, 34 người.

Trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai có 52 địa phương tiến hành 409 cuộc thanh tra. Qua thanh tra kiến nghị thu hồi 40,3 tỷ đồng, 401 ha đất, kiến nghị xử lý khác 11 tỷ đồng, 44,6 ha đất; kiến nghị xử lý hành chính 23 tập thể, 72 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra 2 vụ, 2 người.

Về kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng, trong 6 tháng đầu năm 2013, ngành thanh tra đã phát hiện 73 vụ, 80 đối tượng có hành vi liên quan đến tham nhũng với số tiền 117 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi 115 tỷ đồng; đã thu 59 tỷ đồng, kiến nghị xử lý hành chính đối với 4 tập thể, 28 cá nhân, chuyển cơ quan điều tra hình sự 11 vụ, 34 đối tượng, xử lý trách nhiệm 3 người đứng đầu.

Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước, trong 5 tháng đầu năm, thanh tra ngành ngân hàng đã phát hiện 21 vụ việc tiêu cực, tham nhũng, số tiền vi phạm hơn 682 tỷ đồng; 5.612 chỉ vàng và 50.000 USD.

Cơ quan chức năng đã xử lý 30 cán bộ, trong đó bắt tạm giam 14 người; sa thải 7 người; chuyển công tác khác 4 người; cách chức 2 người; đang xem xét xử lý 2 người.

Tại Bộ Quốc Phòng, qua thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn các cơ quan, đơn vị trong quân đội đã phát hiện 1 vụ và 1 đối tượng tham ô 8,1 tỷ đồng. Hiện vụ việc này đã chuyển cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng khởi tố vụ án.