09:53 09/11/2007

Philippines: Kiều hồi đóng góp 10% GDP

Thu Trà

Lượng kiều hối đổ về Philippines, hiện chiếm 10% GDP của nước này, có khả năng tăng gấp đôi lên 21,4 tỷ USD vào năm 2010

Theo AFP, lượng kiều hối của những người lao động Philippines ở nước ngoài gửi về - hiện đóng góp 10% cho GDP - có khả năng sẽ tăng gấp đôi lên 21,4 tỷ USD vào năm 2010, so với mức 10,7 tỷ USD năm 2005.

Người phát ngôn của Công đoàn Philippines cho biết lượng tiền mặt chuyển về Philippines trong năm 2006 đã đạt mức kỷ lục 12,8 tỷ USD. Chính phủ Philippines dự báo tốc độ tăng của dòng kiều hối ước khoảng 10%/năm, trong khi ông Aguilar cho rằng con số này có thể lên tới 15-20%/năm.

Trong 8 tháng đầu năm nay, số lao động Philippines làm việc ở nước ngoài giảm 3,7%, nhưng do số lao động có tay nghề chiếm tỷ lệ cao hơn nên lượng kiều hối gửi về vẫn tăng 15,3% lên 9,3 tỷ USD. Dự báo tốc độ tăng của luồng kiều hối sẽ ổn định trong vài năm tới.