07:51 11/05/2007

Philippines sẽ tự cung cấp gạo

Trung Kiên

Chính phủ Philippines đã thực hiện kế hoạch khuyến khích nông dân trồng lúa lai cho năng suất cao gấp đôi so với lúa truyền thống

Dow Jones ngày 10/5 dẫn nguồn tin từ Chính phủ Philippines cho biết, nước này đặt mục tiêu tự cung cấp gạo trong thập niên tới.

Chính phủ Philippines đã thực hiện kế hoạch khuyến khích nông dân trồng lúa lai cho năng suất cao gấp đôi so với lúa truyền thống, dự báo sản lượng gạo của nước này năm 2013 sẽ đạt 13,4 triệu tấn, tăng so với 12,5 triệu tấn hiện nay.

Chính phủ đặt mục tiêu sản xuất 16,2 triệu tấn gạo để tăng tỷ lệ tự cung, tự cấp từ 86% lên 89%.

Để đạt mục tiêu trên, nước này sẽ hoàn thành 4 dự án tưới tiêu nước vào năm 2012 để tăng sản lượng gạo hàng năm thêm khoảng 859.053 tấn, sẽ nâng năng suất từ 2,5 tấn/hécta hiện nay lên 7 tấn/hecta.