09:44 20/07/2017

Phó thủ tướng: Cấp phép hàng không phải thận trọng

Song Hà

Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa có chỉ đạo đối với việc đầu tư, xây dựng và kinh doanh trong lĩnh vực hàng không

Hàng không là một ngành đặc thù, ảnh hưởng trực tiếp đến quốc phòng, an ninh quốc gia, công tác đối ngoại và an toàn giao thông. <br>
Hàng không là một ngành đặc thù, ảnh hưởng trực tiếp đến quốc phòng, an ninh quốc gia, công tác đối ngoại và an toàn giao thông. <br>
Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa có chỉ đạo đối với việc đầu tư, xây dựng và kinh doanh trong lĩnh vực hàng không, việc cấp giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không và giấy phép kinh doanh hàng không chung.

Theo Phó thủ tướng, việc đầu tư, xây dựng và kinh doanh trong lĩnh vực hàng không là ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, đòi hỏi một lượng vốn đầu tư lớn; đồng thời, đây cũng là một ngành đặc thù, ảnh hưởng trực tiếp đến quốc phòng, an ninh quốc gia, công tác đối ngoại và an toàn giao thông.

Để nâng cao hiệu quả đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy các doanh nghiệp phát triển lành mạnh và bền vững, việc chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp giấy phép kinh doanh vào lĩnh vực hàng không cần được xem xét một cách thận trọng và đúng quy định pháp luật; bảo đảm tuyệt đối an toàn và an ninh hàng không trong mọi tình huống.

Phó thủ tướng giao Bộ Giao thông Vận tải có trách nhiệm hướng dẫn các doanh nghiệp tham gia đầu tư, xây dựng và kinh doanh trong lĩnh vực hàng không thực hiện đúng quy định tại Luật Đầu tư, Luật Hàng không dân dụng Việt Nam, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam và các quy định pháp luật liên quan; đồng thời, rà soát, thẩm định kỹ các trường hợp đề nghị cấp giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không, giấy phép kinh doanh hàng không chung trước khi trình Thủ tướng xem xét, quyết định.

Về việc cấp giấy phép kinh doanh hàng không chung cho Công ty Cổ phần Dịch vụ bay và Du lịch biển Tân Cảng, Phó thủ tướng giao Bộ Giao thông Vận tải tiếp thu ý kiến các bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Tài chính và các cơ quan liên quan, hướng dẫn Công ty Cổ phần Dịch vụ bay và Du lịch biển Tân Cảng hoàn thiện hồ sơ cấp giấy phép kinh doanh hàng không chung, theo đúng quy định pháp luật; trình Thủ tướng  xem xét, quyết định.

Đối với việc gia hạn giấy phép kinh doanh hàng không chung của Công ty Cổ phần Dịch vụ Globaltrans Air (GTA), Bộ Giao thông Vận tải xem xét, hướng dẫn GTA thực hiện thủ tục xin cấp lại giấy phép kinh doanh hàng không chung theo đúng quy định pháp luật.

Phó thủ tướng cũng giao Bộ Giao thông Vận tải chủ trì phối hợp với Bộ Quốc phòng, các bộ, ngành và địa phương liên quan kiểm tra, rà soát việc thực hiện quy hoạch ngành và lĩnh vực, các quy định pháp luật như điều kiện, thủ tục, cơ chế quản lý đầu tư, xây dựng, sử dụng đất và vốn đầu tư của Nhà nước, đáp ứng các yêu cầu về bảo đảm chất lượng, an toàn hàng không, quốc phòng và an ninh quốc gia, trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với dự án đầu tư, xây dựng cảng hàng không Vân Đồn và cảng hàng không Lào Cai; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31/8 tới.