18:01 16/11/2009

PNJ, GDT, PHR và HRC công bố kết quả kinh doanh 10 tháng

N.Anh

PNJ, GDT, PHR và HRC vừa công bố kết quả kinh doanh tháng 10 và lũy kế 10 tháng năm 2009

Sản phẩm nữ trang của PNJ. Sau 10 tháng năm 2009, tổng tài sản của PNJ đạt 1.627,729 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế chưa hợp nhất đạt 195 tỷ đồng.
Sản phẩm nữ trang của PNJ. Sau 10 tháng năm 2009, tổng tài sản của PNJ đạt 1.627,729 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế chưa hợp nhất đạt 195 tỷ đồng.
PNJ, GDT, PHR và HRC vừa công bố kết quả kinh doanh tháng 10 và lũy kế  10 tháng năm 2009.

* Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã PNJ-HOSE) vừa công bố sau 10 tháng năm 2009, tổng tài sản của PNJ đạt 1.627,729 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế chưa hợp nhất của PNJ đạt 195 tỷ đồng - bằng 106% so với kế hoạch năm 2009 (185 tỷ đồng). Theo kế hoạch, trong năm nay, PNJ chi trả cổ tức là 30% bằng tiền, và trong quý 3/2009, công ty đã chi trả đợt 1 là 15% bằng tiền mặt.
  
* Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành (mã GDT-HOSE) công bố kết quả doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tính đến ngày 31/10/2009 đạt 142,74 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 27,1 tỷ đồng, lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 2.613 đồng.

* Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa (mã PHR-HOSE) công bố trong tháng 10/2009, công ty đã khai thác được 2.601 tấn mủ cao su, lũy kế 10 tháng năm 2009 đạt 17.596,5 tấn mủ cao su; tổng doanh thu thực hiện tháng 10 đạt 130,6 tỷ đồng, lũy kế 10 tháng năm 2009 đạt 861,337 tỷ đồng - bằng 100,62% kế hoạch điều chỉnh.

Lợi nhuận trước thuế thực hiện tháng 10 đạt 72 tỷ đồng, lũy kế 10 tháng đạt 257,803 tỷ đồng - bằng 78,12% kế hoạch điều chỉnh (330 tỷ đồng). Trong đó, kinh doanh cao su tháng 10 đạt 50 tỷ đồng, lũy kế đạt 174,647 tỷ đồng - bằng 75,93% kế hoạch điều chỉnh (230 tỷ đồng).

Ngoài ra, PHR cũng cho biết, trong tháng 10 công ty đã tổ chức đấu giá 325,96 ha cao su thanh lý với giá đấu thành công cao hơn dự kiến là 93,28%, lợi nhuận thanh lý của 325,96 ha từ 14,38 tỷ đồng lên 39,02 tỷ đồng (tăng 171,3%). Dự kiến, công ty sẽ tiếp tục đấu giá bán 240 ha cao su thanh lý vào cuối tháng 11/2009.

* Công ty Cổ phần Cao su Hòa Bình (mã HRC-HOSE) vừa công bố trong tháng 10, công ty đã khai thác được 640 tấn mủ cao su, lũy kế 10 tháng năm 2009, công ty khai thác được hơn 3.687 tấn mủ cao su, đạt 73,74% kế hoạch khai thác năm 2009 (đạt 103% kế hoạch 10 tháng).

Tháng 10/2009, công ty đã giao bán 954 tấn với doanh thu đạt 33,7 tỷ đồng với giá bán bình quân 35,4 triệu đồng/tấn, lũy kế 10 tháng năm 2009 công ty đã giao bán 4.946 tấn với doanh thu hơn 149 tỷ đồng.