21:02 13/12/2020

POM bị chốt lời mạnh sau 3 tuần bùng nổ

Thuỷ Tiên

Cùng với sự nổi sóng của cổ phiếu toàn ngành thép, POM đã có 3 tuần bùng nổ. Tuy nhiên, sang tuần vừa qua, cổ phiếu này bất ngờ bị chốt lời mạnh với mức giảm 9,1% thị giá

dfdfsdfsdf - Ảnh 1.

dfdfsdfsdf - Ảnh 2.

POM bị chốt lời mạnh sau 3 tuần bùng nổ - Ảnh 3.

dfdfsdfsdf - Ảnh 4.

dfdfsdfsdf - Ảnh 5.

dfdfsdfsdf - Ảnh 6.

dfdfsdfsdf - Ảnh 7.

dfdfsdfsdf - Ảnh 8.

dfdfsdfsdf - Ảnh 9.