13:25 25/05/2022

Quảng Ngãi khẩn trương duyệt quy hoạch các khu tái định cư

Thanh Xuân

UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, yêu cầu trên là để tổ chức triển khai thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh đúng tiến độ được duyệt, đảm bảo đồng bộ, thống nhất quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa yêu cầu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi, các chủ đầu tư dự án khẩn trương lập quy hoạch chi tiết 1/500 của các khu tái định cư phục vụ dự án do đơn vị làm chủ đầu tư, gửi UBND huyện, thị xã, thành phố xem xét, thẩm định, phê duyệt theo thẩm quyền và quy định.

Đồng thời chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố ưu tiên tổ chức thẩm định, phê duyệt theo thẩm quyền đối với quy hoạch chi tiết 1/500 các khu tái định cư phục vụ các dự án trọng điểm, dự án quan trọng đang triển khai thực hiện trên địa bàn quản lý ngay sau khi nhận đầy đủ hồ sơ của chủ đầu tư.

UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng đề nghị Thường trực Thành ủy TP. Quảng Ngãi, Thị ủy Thị xã Đức Phổ, Huyện ủy các huyện khẩn trương cho ý kiến các nội dung do UBND huyện trình cấp, nhất là quy hoạch chi tiết 1/500 các khu tái định cư phục vụ dự án đường cao tốc Bắc - Nam phía đông đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi để UBND các huyện, thị xã, thành phố phê duyệt theo thẩm quyền đối với các nội dung liên quan đến các khu tái định cư trên địa bàn; Trường hợp cần thông qua Ban Thường vụ Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy theo quy chế làm việc thì ưu tiên sắp xếp thời gian để thông qua kịp thời, nhằm rút ngắn thời gian thực hiện.

Theo UBND tỉnh Quảng Ngãi, việc yêu cầu trên là để tổ chức triển khai thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh đúng tiến độ được duyệt, đảm bảo đồng bộ, thống nhất đúng quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng; quản lý, sử dụng và thanh, quyết toán vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước, như: Tiểu dự án giải phóng mặt bằng đường cao tốc Bắc - Nam phía đông đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi; Dự án đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, giai đoạn IIa, thành phần 1; Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư Vạn Tường tại xã Bình Hải, huyện Bình Sơn…

Được biết, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh mới đây đã chủ trì kiểm tra  thực tế tiến độ triển khai thực hiện Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng Khu tái định  cư Vạn Tường, huyện Bình Sơn. 

Sau khi kiểm tra thực tế tiến độ triển khai thực hiện dự án, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận: "Đến  thời điểm này, đối chiếu với kế hoạch tiến độ bồi thường, hỗ trợ và giải  phóng mặt bằng; kế hoạch thi công công trình được chủ đầu tư phê duyệt thì  dự án bị chậm tiến độ. Do đó, cần tổ chức thi công quyết liệt các công việc nhằm đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ để có mặt bằng bố trí tái định cư cho người dân; góp phần  củng cố niềm tin của nhân dân sau khi Chủ tịch UBND tỉnh gặp gỡ giải quyết  các kiến nghị của nhân dân thôn Đông Lỗ, xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn về nhu cầu tái định cư tại Khu đô thị Vạn Tường".