15:50 03/07/2021

Quảng Ninh thành lập Tổ công tác Hỗ trợ dự án đầu tư

Tuệ Mỹ

Lễ ra mắt Tổ Công tác Hỗ trợ dự án đầu tư được tổ chức trong khuôn khổ hội nghị phân tích các chỉ số liên quan đến cải cách thủ tục hành chính của Quảng Ninh...

Ngày 2/7/2021, UBND tỉnh Quảng Ninh đã công bố việc thành lập Tổ Công tác Hỗ trợ dự án đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. “Investor Care” được Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Vũ Tiến Lộc ví như “bác sĩ gia đình”, lo chăm sóc cho các nhà đầu tư trong suốt quá trình hoạt động tại Quảng Ninh.

Investor Care do một Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh phụ trách, với các tổ phó là lãnh đạo các sở, ban ngành và các thành viên là lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố và cán bộ, công chức có liên quan phụ trách lĩnh vực cải thiện môi trường đầu tư. Các thành viên Tổ công tác được sử dụng con dấu và bộ phận chuyên môn của các sở, ban, ngành, địa phương mình để giúp việc trong quá trình hoạt động.

Theo đó, Tổ Công tác Hỗ trợ dự án đầu tư do Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh Quảng Ninh là cơ quan thường trực có nhiệm vụ theo dõi tình hình triển khai các dự án ngoài ngân sách, tổng hợp công tác hỗ trợ, giải quyết khó khăn, vướng mắc cho các nhà đầu tư và báo cáo UBND tỉnh về kết quả giải quyết khó khăn, vướng mắc trên địa bàn tỉnh, đồng thời, đề xuất kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết đảm bảo tiến độ, hiệu quả và giảm thiểu các thủ tục hành chính.

Định kỳ hàng tháng, Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư – cơ quan thường trực của Tổ - chủ trì làm việc, theo dõi và tổng hợp công tác hỗ trợ, giải quyết khó khăn, vướng mắc cho các nhà đầu tư và báo cáo UBND tỉnh về kết quả giải quyết khó khăn, vướng mắc trên địa bàn tỉnh.

Những năm gần đây, Quảng Ninh là nơi thu hút các nhà đầu tư lớn.
Những năm gần đây, Quảng Ninh là nơi thu hút các nhà đầu tư lớn.

Động thái này đã thể hiện ngày càng rõ sự cam kết của tỉnh với nhà đầu tư, doanh nghiệp và nhân dân về xây dựng một chính quyền liêm chính, phục vụ, do nhân dân, vì nhân dân, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng nền hành chính ngày càng hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương, năng động, công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp; góp phần hoàn thành mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 xây dựng Quảng Ninh trở thành tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại, là một trong những trung tâm phát triển năng động, toàn diện của phía Bắc.

Năm 2020, tỉnh Quảng Ninh lần đầu tiên đứng đầu cả nước tại 4 chỉ số bao gồm: Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI và Chỉ số cải cách hành chính PAR Index (lần thứ 4 liên tiếp); Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước SIPAS (lần thứ 2 liên tiếp); Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công PAPI (lần đầu tiên dẫn đầu). Chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông ICT Index của Quảng Ninh cũng giữ vững vị trí thứ 3 toàn quốc.

Tại Hội nghị phân tích các Chỉ số PAR Index, PCI, SIPAS, PAPI, ICT tỉnh Quảng Ninh năm 2020 diễn ra ngày 2/7/2021, ông Nguyễn Xuân Ký – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh – cho biết, Quảng Ninh không phải phấn đấu chỉ để giành ngôi vị đứng đầu, mà là nỗ lực xây dựng hình ảnh một địa phương đi đầu trong đổi mới để phục vụ nhân dân và doanh nghiệp.

“Những chỉ số đó là thương hiệu, niềm tin không chỉ ở tỉnh mà tầm quốc gia. Việc đưa các chỉ số xây dựng năng lực cạnh tranh vào Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 là sự khẳng định cam kết chính trị của toàn thể hệ thống chính trị trong việc tiếp tục cải cách hành chính” – Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh chia sẻ - “Cải cách hành chính chỉ có điểm bắt đầu, không có điểm kết thúc. Chúng tôi vẫn tiếp tục giữ “lửa”, đi tiên phong trong cải cách hành chính”.