08:45 26/07/2016

Quốc hội đồng ý giữ nguyên mô hình Chính phủ

Nguyễn Lê

Cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ gồm 18 bộ và 4 cơ quan ngang bộ, không có thay đổi gì so với khoá 13

Kết quả biểu quyết nghị quyết mô hình Chính phủ khoá mới.
Kết quả biểu quyết nghị quyết mô hình Chính phủ khoá mới.
Với 462/469 đại biểu đồng ý, 6 vị không đồng ý, một vị không biểu quyết, sáng 26/7, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ khoá 14.

Theo đó, cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ gồm 18 bộ và 4 cơ quan ngang bộ, như Chính phủ đã trình chiều 25/7 và không có thay đổi gì so với khoá 13. 

18 bộ là: Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế.  

4 cơ quan ngang bộ gồm: Ủy ban Dân tộc, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thanh tra Chính phủ, Văn phòng Chính phủ.

Trước khi đại biểu bấm nút biểu quyết, báo cáo kết quả thảo luận tại đoàn về cơ cấu tổ chức của Chính phủ, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, cơ bản các đoàn đại biểu đều nhất trí với nội dung tờ trình và báo cáo thẩm tra về cơ cấu tổ chức nhiệm kỳ khoá 14.

Có ý kiến đề nghị thành lập Bộ Gia đình - Phụ nữ và Trẻ em, thành lập cơ quan quản lý nhà nước về biển đảo, cơ quan quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Ý kiến khác thì đề nghị sáp nhập Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ và Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Xây dựng.

Có đại biểu đề nghị đổi tên Bộ Kế hoạch và Đầu tư thành Bộ Kinh tế và Phát triển, Bộ Công an thành Bộ An ninh, Ngân hàng Nhà nước thành Ngân hàng Quốc gia Việt Nam hoặc Ngân hàng Trung ương...

Đại biểu còn đề nghị Chính phủ cần cải tiến lề lối làm việc, tăng cường phân cấp cho địa phương, tinh giản biên chế, đề cao trách nhiệm người đứng đầu...

Giải trình về ý kiến thành lập một số bộ mới, Thủ tướng nói, cơ cấu của Chính phủ theo mô hình quản lý đa ngành đã giữ ổn định từ khoá 12 đến nay và đã phát huy hiệu quả. Chính phủ cũng đã thảo luận kỹ về mô hình trước khi trình Quốc hội.

Thủ tướng cũng đề nghị cho giữ nguyên tên gọi các bộ vì đã sử dụng trong thời gian dài, để tránh phát sinh lãng phí và thực hiện theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị.

Với việc thành lập cơ quan quản lý vốn Nhà nước, Chính phủ xin tiếp thu sớm xây dựng đề án để thành lập cơ quan này, Thủ tướng nói.