15:58 15/03/2021

Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng tại kỳ họp 11

Quang Trung

Tại kỳ họp 11, sau khi có kết quả bầu chọn, tân Chủ tịch Quốc hội, tân Chủ tịch nước, tân Thủ tướng, tân Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao sẽ tuyên thệ trước Quốc hội, cử tri, đồng bào

Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp phiên thứ 54 ngày 15/3 - Ảnh: Quochoi.vn
Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp phiên thứ 54 ngày 15/3 - Ảnh: Quochoi.vn

Tại phiên họp thứ 54 ngày 15/3, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về chuẩn bị kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa 14. Theo dự kiến, kỳ họp 11 của Quốc hội diễn ra trong 12 ngày, từ 24/3-8/4 (dự phòng ngày 9/4). 

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ cho ý kiến về báo cáo công tác nhiệm kỳ khoá 14 của Quốc hội; nhiệm kỳ 2016-2021 của Chủ tịch nước, Chính phủ, Tòa án nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, Kiểm toán Nhà nước và một số báo cáo khác liên quan đến ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa 14...

Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ dành phần lớn thời gian cho công tác nhân sự; bầu, phê chuẩn các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Nhà nước. 

Theo đó, Quốc hội sẽ tiến hành bầu Chủ tịch Quốc hội - Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2025. Quốc hội cũng sẽ tiến hành bầu, miễn nhiệm lãnh đạo các cơ quan Nhà nước, bao gồm: Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước, Tổng Thư ký Quốc hội, một số Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.

Sau khi có kết quả bầu cử các chức danh nói trên, tân Chủ tịch Quốc hội, tân Chủ tịch nước, tân Thủ tướng Chính phủ, tân Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao sẽ tuyên thệ trước Quốc hội, cử tri, đồng bào.

Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng tại kỳ họp 11 - Ảnh 1.

Toàn cảnh phiên họp thứ 54 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội - Ảnh: Quochoi.vn

Dự kiến, chương trình bố trí việc miễn nhiệm và bầu nhân sự thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội được tiến hành theo 3 đợt: Chủ tịch Quốc hội, một số Phó Chủ tịch Quốc hội, một số ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, để luôn bảo đảm số lượng cần thiết thành viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

Trước đó, tại Hội nghị Trung ương 2 khóa 13, Trung ương đã bỏ phiếu giới thiệu nhân sự ứng cử các chức danh Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội, là những chức danh lãnh đạo chủ chốt của Nhà nước với số phiếu tập trung rất cao. 

Đồng thời, Bộ Chính trị đã báo cáo xin ý kiến Trung ương trước khi Bộ Chính trị chính thức giới thiệu nhân sự đối với các chức danh khác để Quốc hội xem xét, bầu hoặc phê chuẩn theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

Căn cứ kết quả biểu quyết và giới thiệu nhân sự của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng tiếp thu ý kiến của Trung ương, hoàn chỉnh phương án giới thiệu nhân sự ứng cử các chức danh lãnh đạo các cơ quan Nhà nước để chuẩn bị trình Quốc hội. Việc này vừa bảo đảm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý cán bộ trong hệ thống chính trị, vừa đúng với các quy định của Hiến pháp và pháp luật về tổ chức của các cơ quan Nhà nước.

Tại phiên họp thứ 54, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng xem xét dự thảo báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa 14 của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đồng thời, xem xét và cho ý kiến về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 10 và dự thảo báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 11.

Ngoài các nội dung thảo luận trực tiếp, tại phiên họp lần này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến bằng văn bản đối với báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2020.