07:24 19/06/2012

Quốc hội thông qua 5 dự luật quan trọng

Bảo Anh

Quốc hội đã thông qua 5 dự án luật, bộ luật với đa số phiếu tán thành

Luật Bảo hiểm tiền gửi vừa được thông qua quy định chỉ bảo hiểm đối với tiền nội tệ.
Luật Bảo hiểm tiền gửi vừa được thông qua quy định chỉ bảo hiểm đối với tiền nội tệ.
Chiều 18/6, sau khi nghe báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý, Quốc hội đã thông qua 5 dự án luật, bộ luật với đa số phiếu tán thành.

Theo đó, 5 dự luật, gồm: Luật Bảo hiểm tiền gửi (92,99% tán thành), Luật Phòng, chống rửa tiền (93,19% tán thành), Luật Giáo dục đại học (84,57%) và hai dự án khác là Luật Phòng, chống tác hại của thuốc là và Bộ luật Lao động (sửa đổi) cũng đã được Quốc hội thông qua.

Trước đó, trong phần báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu đối với hai dự luật Phòng chống rửa tiền và Bảo hiểm tiền gửi, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nguyễn Văn Giàu cho biết, sau khi trình lấy ý kiến các đại biểu, cơ quan soạn thảo, thẩm tra hai dự luật trên đã tiếp thu nghiêm túc những ý kiến đóng góp xác đáng của các đại biểu.

Đối với Luật Bảo hiểm tiền gửi, có ba nội dung quan trọng của dự thảo luật đã được Quốc hội thông qua, gồm: đối tượng được bảo hiểm tiền gửi là tiền gửi của cá nhân. Đối với loại tiền được bảo hiểm, Quốc hội đã thống nhất chỉ bảo hiểm đối với các khoản tiền gửi bằng đồng Việt Nam như quy định như trong dự thảo.

Với một số nội dung khác như mô hình của tổ chức bảo hiểm tiền gửi, mức phí và hạn mức chi trả bảo hiểm, Quốc hội đã thống nhất giao cho Thủ tướng quy định, quyết định cả 3 nội dung trên, trên cơ sở đề xuất của Ngân hàng Nhà nước.

Đối với Luật Bảo hiểm tiền gửi, có hai nội dung quan trọng đã được thông qua, đó là “mức giá trị giao dịch phải báo cáo” và “giao dịch đáng ngờ”.

Cả hai nôi dung này cũng đã được Quốc hội thống nhất giao Thủ tướng Chính phủ quy định mức giá trị của giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước theo từng thời kỳ. Riêng với “giao dịch đáng ngờ” sẽ căn cứ yêu cầu của công tác phòng, chống rửa tiền, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trình Thủ tướng Chính phủ quy định bổ sung các dấu hiệu đáng ngờ tại các khoản 2, 3, 4, 5, 6 và 7 điều 22 của Luật.

Nội dung đáng chú ý trong Bộ luật Lao động (sửa đổi) vừa được thông qua là nâng thời gian nghỉ thai sản cho phụ nữ từ 4 lên 6 tháng trước và sau khi sinh. Các quy định về tuổi nghỉ hưu, số giờ lao động trong tuần... vẫn được giữ nguyên như quy định hiện hành.

Đối với Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, Quốc hội đã thống nhất xử lý hành vi vi phạm quy định cấm hút thuốc lá tại địa điểm công cộng, trong đó có quy định trách nhiệm của ngành công an trong xử lý vi phạm.

Bên cạnh đó, Quốc hội cũng đã thống nhất phương án quỹ hình thành từ khoản đóng góp bắt buộc của các cơ sở sản xuất, nhập khẩu thuốc lá. Cùng với đó là lộ trình thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá sẽ tăng và phải chiếm 60-80% giá bán lẻ (hiện nay mới chỉ 45%).