17:20 17/11/2020

Quốc hội thông qua 7 luật và 13 nghị quyết tại kỳ họp thứ 10

Quang Trung

Tại kỳ họp, Quốc hội cũng nhất trí với đề nghị Chính phủ về các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho Tổng công ty Hàng không Việt Nam do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19

Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 14 - Ảnh: Quochoi.vn
Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 14 - Ảnh: Quochoi.vn

Chiều ngày 17/11, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 14 với đa số đại biểu tán thành.

THÔNG QUA 7 LUẬT, 13 NGHỊ QUYẾT

Tại kỳ họp, Quốc hội đã thông qua 7 luật bao gồm Luật Biên phòng Việt Nam; Luật Thỏa thuận quốc tế; Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; Luật Bảo vệ môi trường; Luật Cư trú; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS).

Quốc hội cũng thông qua 13 nghị quyết. Trong đó bao gồm Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2021.

Các nghị quyết về nhân sự được thông qua gồm Nghị quyết phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhiệm kỳ 2016 - 2021; Nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ trưởng Bộ Y tế, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhiệm kỳ 2016 - 2021; Nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; Nghị quyết về việc bãi nhiệm đại biểu Quốc hội Phạm Phú Quốc.

Các nghị quyết khác được thông qua gồm Nghị quyết về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc; Nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị tại Tp.HCM; Nghị quyết thí điểm một số chính sách để tháo gỡ vướng mắc, tồn đọng trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế; Nghị quyết về tiếp tục thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề, chất vấn trong nhiệm kỳ khóa 14 và một số nghị quyết trong nhiệm kỳ khóa 14; Nghị quyết về Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Nghị quyết Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 14.

Trong kỳ họp, Quốc hội cũng cho ý kiến về 4 dự án luật gồm Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi); Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi). Đồng thời tham gia ý kiến về các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; xem xét các báo cáo: tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 10...

ĐỒNG Ý VỚI CÁC BÁO CÁO CỦA CHÍNH PHỦ

Về cơ bản, Quốc hội tán thành báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Quốc hội nhất trí cho rằng mặc dù năm 2020 còn những tồn tại, hạn chế và gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch Covid-19, thiên tai, bão lũ, nhưng với sự quyết liệt của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, đất nước ta đã đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực. 

Quốc hội thông qua 7 luật, 13 nghị quyết tại kỳ họp thứ 10 - Ảnh 1.

Phó Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Trường Giang trình bày Dự thảo Nghị quyết Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 14 trước khi Quốc hội biểu quyết thông qua - Ảnh: Quochoi.vn

Các đại biểu Quốc hội cũng tán thành các báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện các kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016 - 2020 về phát triển kinh tế - xã hội, cơ cấu lại nền kinh tế, tài chính quốc gia, đầu tư công trung hạn. Đề nghị Chính phủ tiếp tục phát huy kết quả đạt được, có giải pháp khắc phục hiệu quả những hạn chế, tồn tại đã chỉ ra để thực hiện các mục tiêu, cân đối lớn, nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội, cơ cấu lại nền kinh tế, tài chính quốc gia, đầu tư công trung hạn trong giai đoạn 2021 - 2025.

Quốc hội đề nghị Chính phủ bố trí vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025 phải bảo đảm tuân thủ các nguyên tắc, tiêu chí, định mức, thứ tự ưu tiên theo quy định. Ưu tiên bố trí vốn thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản, thu hồi vốn ứng trước, bố trí đủ vốn cho các dự án chuyển tiếp, Chương trình mục tiêu quốc gia, dự án trọng điểm quốc gia, dự án giao thông có tính liên kết vùng, tuyến đường cao tốc, đường ven biển. 

Lưu ý bố trí vốn cho một số dự án phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, an ninh nguồn nước, an toàn hồ đập, phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển, gia cố hệ thống đê xung yếu, kè sông biên giới, hạ tầng cảng nghề cá, khu vực neo đậu tàu, thuyền tránh, trú bão, quy hoạch và bố trí lại dân cư vùng bị tác động trực tiếp bởi thiên tai; xây dựng trụ sở các cơ quan tư pháp.

Quốc hội giao Chính phủ chỉ đạo nghiên cứu, tiếp thu ý kiến các vị đại biểu Quốc hội, ý kiến thẩm tra của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội để hoàn thiện hồ sơ tài liệu, trình Quốc hội khóa 15 xem xét, quyết định các kế hoạch giai đoạn 2021-2025.

DUYỆT CHỦ TRƯƠNG 2 DỰ ÁN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG RỪNG VÀ "GIẢI CỨU" VIETNAM AIRLINES

Tại kỳ họp, Quốc hội đồng ý chủ trương chuyển mục đích sử dụng: 1.131,22 ha rừng để thực hiện Dự án Hồ chứa nước Bản Mồng, tỉnh Nghệ An và 431,76 ha rừng để thực hiện Dự án Hồ chứa nước sông Than, tỉnh Ninh Thuận. 

Quốc hội thông qua 7 luật, 13 nghị quyết tại kỳ họp thứ 10 - Ảnh 2.

Các đại biểu Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 14 - Ảnh: Quochoi.vn

Ngoài ra, Quốc hội cũng nhất trí với đề nghị Chính phủ về các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho Tổng công ty Hàng không Việt Nam do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. 

Cụ thể, cho phép Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện tái cấp vốn và gia hạn không quá 2 lần cho tổ chức tín dụng để cho Tổng công ty Hàng không Việt Nam vay bổ sung vốn phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh. 

Đồng thời, cho phép Tổng công ty Hàng không Việt Nam chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ khi đáp ứng các quy định của Luật Chứng khoán. 

Chính phủ sẽ giao Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước thay mặt Chính phủ đầu tư mua cổ phiếu tại Tổng công ty Hàng không Việt Nam thuộc quyền mua cổ phần của cổ đông Nhà nước theo phương thức chuyển giao quyền mua. 

Bên cạnh đó, Tổng công ty Hàng không Việt Nam phải tiếp tục có giải pháp xử lý giảm lỗ, thực hiện có hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh và quan tâm đến quyền lợi người lao động trong điều kiện đại dịch Covid-19 có khả năng chưa thể sớm chấm dứt.