15:24 08/05/2013

Quý 1, REE lãi hợp nhất hơn 110 tỷ đồng

Hà Anh

Quý 1, lợi nhuận trước thuế của REE đạt 143,32 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 110,18 tỷ đồng và EPS chỉ đạt 450 đồng

Diễn biến giá cổ phiếu REE trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu REE trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh (mã REE-HOSE) công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý 1/2013.

Theo đó, doanh thu thuần hợp nhất của REE đạt 512,76 tỷ đồng; doanh thu tài chính của REE đạt 47,20 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm mạnh tới 80,80% từ 81,46 tỷ đồng, xuống còn 15,63 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất của REE trong quý 1 đạt 143,32 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 110,18 tỷ đồng; EPS đạt 450 đồng.

Theo REE, lợi nhuận trước thuế hợp nhất giảm 192 tỷ đồng tương ứng giảm 57,25% so với cùng kỳ là do doanh thu tài chính giảm từ 322,57 tỷ đồng trong quý 1/2012 xuống còn 47,20 tỷ đồng trong quý 1 này, tương ứng giảm 87,37%. Tuy nhiên, chi phí tài chính cũng đã giảm từ 81,46 tỷ đồng quý 1/2012 xuống còn 15,63 tỷ đồng.

Sự sụt giảm trong kết quả hoạt động tài chính là do trong quý 1/2012 có ghi nhận khoản lãi từ bán, thanh lý khoản đầu tư 279,21 tỷ đồng (chủ yếu từ việc thoái vốn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín), đồng thời cũng ghi nhận chi phí dự phòng giảm giá chứng khoán là 62,64 tỷ đồng.

Năm 2013, REE dự kiến doanh thu thuần đạt 2.400 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 650 tỷ đồng; cổ tức 50%/tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất của toàn nhóm công ty, nhưng không thấp hơn 12%/vốn điều lệ.