11:17 22/04/2018

Quý 1, Thế Giới di động báo lãi 808 tỷ đồng

Hà Anh

Trong quý 1/2018, doanh thu hợp nhất của công ty đạt 22.764 tỷ đồng, tăng trưởng 46% so với cùng kỳ năm trước

Bản tóm tăng kết quả kinh doanh của MWG.
Bản tóm tăng kết quả kinh doanh của MWG.

Công ty Cổ phần Đầu tư Thế giới Di động (MWG) vừa công bố tóm tắt kết quả kinh doanh quý 1 năm 2018 với những biểu đồ số liệu thuyết minh khá cụ thể về các mảng kinh doanh của công ty.

Theo đó, trong quý 1/2018, doanh thu hợp nhất của công ty đạt 22.764 tỷ đồng, tăng trưởng 46% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, với việc hợp nhất thêm kết quả kinh doanh của Trần Anh, hệ thống Điện Máy Xanh đã chiếm đến 55% doanh thu hợp nhất, tăng 14% với cùng kỳ; chuỗi Thegioididong.com giảm từ 58% xuống 42% và chuỗi Bách Hóa Xanh đóng góp 3% vào doanh thu, tăng 2% so với cùng kỳ năm trước.

Đến cuối quý 1, hệ thống Thế giới Di động có tổng cộng 2.146 cửa hàng bán lẻ - trong đó có 1.071 chuỗi Thegioididong.com, 711 cửa hàng Điện Máy Xanh, 355 cửa hàng Bách Hóa Xanh và 09 chuỗi bán lẻ điện thoại BigPhone.

Công ty cho biết, doanh thu online trong quý tăng trưởng 133% so với cùng kỳ lên 2.781 tỷ đồng và hoàn thành 28% so với mục tiêu 10.000 tỷ đặt ra cho năm nay.

Lợi nhuận ròng trong quý 1 đạt 808 tỷ đồng, tăng 45% so với cùng kỳ và hoàn thành 31% so với kế hoạch năm. Năm nay, Thế giới Di động đặt mục tiêu 86.390 tỷ đồng doanh thu và 2.603 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Như vậy, so với kế hoạch cả năm 2018, Công ty đã hoàn thành 26% mục tiêu doanh thu và 31% mục tiêu lợi nhuận sau thuế.