09:10 21/10/2019

Quý 3, các công ty chứng khoán ít việc?

Hoàng Lộc

Nhiều công ty chứng khoán đều có kết quả kinh doanh ảm đạm, lợi nhuận suy giảm mạnh, kể cả các ông lớn

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tính đến hết ngày 17/10, đã có 26 công ty chứng khoán công bố báo cáo tài chính quý  3/2019 tại Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM. Tất cả 26 công ty này đều có kết quả kinh doanh ảm đạm, lợi nhuận suy giảm mạnh, kể cả ba ông lớn SSI, HSC và VND. 

Trong số 26 công ty chứng khoán công bố báo cáo tài chính quý 3, có 10 công ty được quan tâm nhất vì có kết quả kinh doanh không như kỳ vọng, bao gồm: Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI, Công ty Chứng khoán Tp.HCM (HSC), Công ty Chứng khoán VNDirect (VND), Công ty Chứng khoán Everest (EVS), Công ty Chứng khoán Morgan Stanley Hướng Việt (MSGS), Công ty Chứng khoán Alpha (APSC), Công ty Chứng khoán Hải Phòng (HAC), Công ty Chứng khoán Quốc tế Hoàng gia (IRS), Công ty Chứng khoán Beta và Công ty Chứng khoán Bảo Minh (BMS). 

Trong 10 công ty nêu trên, 4 công ty báo lỗ trong quý 3, các công ty còn lại đều báo lãi sụt giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước. 

BMS có kết quả kinh doanh sụt giảm mạnh nhất và báo lỗ lớn nhất với hơn 41 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi gần 14 tỷ đồng. Kết quả này chủ yếu là hoạt động tự doanh trong kỳ của BMS không mấy hiệu quả. 

Các khoản lãi từ tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) của công ty chỉ đạt 11,5 tỷ đồng, giảm mạnh 80% so với cùng kỳ. Kéo theo doanh thu trong kỳ của BMS giảm hơn 70% so với quý 3 năm trước từ mức 63 tỷ đồng xuống còn gần 18 tỷ đồng. Bên cạnh đó, BMS ghi lỗ từ tài sản tài chính FVTPL hơn 60 tỷ đồng, gấp gần 6 lần so với cùng kỳ của năm trước. Kết quả, BMS lỗ tự doanh 47,6 tỷ đồng. 

Xếp thứ hai là Công ty Chứng khoán Beta với khoản lỗ gần 6,7 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 9 tỷ đồng. Theo giải trình của Beta, kết quả lỗ trong quý 3 chủ yếu là do đánh giá giảm tài sản tài chính FVTPL tới gần 3,5 tỷ đồng trong khi đánh giá tăng tài sản FVTPL chỉ đạt hơn 0,5 tỷ đồng. 

Hai công ty APSC và HAC báo số lỗ quý 3 lần lượt là 590 triệu đồng và gần 1,2 tỷ đồng; trong khi đó, cùng kỳ năm trước, hai công ty này lần lượt lãi gần 4 tỷ đồng và 13,4 tỷ đồng. 

Theo giải trình của các công ty chứng khoán, nguyên nhân chính khiến lợi nhuận của công ty chứng khoán kỳ này giảm sâu so với cùng kỳ là do thị trường chứng khoán thời gian qua không thuận lợi, thanh khoản thị trường suy giảm. Bên cạnh đó, chi phí hoạt động của các chi nhánh mới thành lập tăng mạnh, chi phí nguồn vốn cũng tăng cao. 

Đáng chú ý nhất là 3 "đại gia" chứng khoán: SSI, VND và HSC có kết quả kinh doanh suy giảm mạnh. So với cùng kỳ, lãi sau thuế công ty mẹ của SSI quý 3/2019 chỉ bằng 56%, trong đó, lãi hoạt động tự doanh trong kỳ của SSI sụt giảm mạnh. 

Theo báo cáo tài chính mới công bố, doanh thu hoạt động quý 3/2019 của SSI giảm nhẹ 2,6% so với cùng kỳ về mức 838,7 tỷ đồng. Doanh thu trong kỳ sụt giảm chủ yếu do sụt giảm từ mảng môi giới cũng như hoạt động tư vấn. Cụ thể, doanh thu môi giới của quý 3 của SSI giảm 33% xuống còn 148 tỷ đồng, doanh thu hoạt động tư vấn giảm 67% còn 29,8 tỷ đồng. Doanh thu tài chính quý này chỉ ở mức hơn 3 tỷ đồng, giảm tới 96,5%. Thêm vào đó, chi phí tài chính tăng gần 54% so với cùng kỳ lên 221 tỷ đồng. 

Nguyên nhân chính khiến kết quả kinh doanh giảm mạnh là do SSI không ghi nhận khoản cổ tức từ công ty con như cùng kỳ năm trước. Quý 3/2019, SSI ghi nhận lãi gần 83 tỷ đồng từ hoạt động tự doanh, giảm tới 62% so với cùng kỳ. 

Với diễn biến như trên, SSI báo lãi sau thuế công ty mẹ giảm 44% so với cùng kỳ về mức 253 tỷ đồng. 9 tháng đầu năm, SSI ghi nhận doanh thu hoạt động giảm 17% so với cùng kỳ về gần 2.274 tỷ đồng, lãi sau thuế giảm 44% còn 644 tỷ đồng. 

VNDirect công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2019 với kết quả 9 tháng 2019, doanh thu hoạt động và lãi sau thuế của công ty lần lượt giảm 5,4% và 29,4% so với cùng kỳ về còn gần 1.132 tỷ đồng và 233 tỷ đồng. 

Theo báo cáo tài chính quý 3 mới công bố của HSC, công ty này ghi nhận doanh thu hoạt động 388 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt gần 112 tỷ đồng, giảm hơn 14% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 9 tháng đầu năm, tổng doanh thu hoạt động của công ty đạt 1.151,6 tỷ đồng, giảm 40% so với đầu năm, lợi nhuận sau thuế đạt 305 tỷ đồng, giảm gần 50% so với cùng kỳ năm 2018.