18:00 05/09/2022

Quy hoạch Nha Trang: Đất thương mại dịch vụ tăng gần 4 lần, lên 3.866ha

Mộc Minh -

Theo quy hoạch sử dụng đất TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà, đến năm 2030, đất thương mại dịch vụ sẽ tăng gần 4 lần, từ mức 996ha lên mức 3.866ha…

Thành phố biển Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà.
Thành phố biển Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà.

Hội đồng nhân dân TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, đã ban hành Nghị quyết số 67/NQ-HĐND về việc thông qua Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 của TP. Nha Trang.

Theo đó, quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030, thành phố Nha Trang điều chỉnh giảm diện tích đất nông nghiệp từ 10.722ha (chiếm 42,17% năm 2020) xuống còn 8.896ha (chiếm 34,85% năm 2030).

Đặc biệt, diện tích đất phi nông nghiệp được điều chỉnh tăng mạnh từ 7.634ha (chiếm 30,03% năm 2020) lên 16.631ha (chiếm 65,15% năm 2030).

Trong đó, đất thương mại dịch vụ được điều chỉnh tăng gần 4 lần, từ 996ha (năm 2020) lên 3.866ha (năm 2030).

Đất ở tại nông thôn được điều chỉnh tăng từ 606ha (năm 2020) lên 1.638ha (năm 2030).

Đất ở tại đô thị tăng gần gấp đôi, từ 1.212ha (năm 2020) lên 2.261ha (năm 2030).

Đáng chú ý, diện tích đất vui chơi, giải trí công cộng tại TP. Nha Trang cũng được điều chỉnh tăng tới gần 14 lần, từ 131ha (năm 2020) lên 1.799ha (năm 2030).

Giai đoạn này, diện tích đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp hơn 6.492ha. Trong đó, nhiều nhất là đất rừng sản xuất hơn 2.592ha, đất trồng cây lâu năm hơn 2.223ha, đất trồng lúa hơn 718ha, đất trồng cây hằng năm hơn 495ha.

Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở hơn 475ha…

Toàn bộ diện tích đất chưa sử dụng tại địa phương này hơn 7.066ha (năm 2020) sẽ được đưa vào sử dụng trong thời gian tới.

Nội dung trong Nghị quyết số 67/NQ-HĐND về việc thông qua Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 của TP. Nha Trang - Nguồn: HĐND TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà.
Nội dung trong Nghị quyết số 67/NQ-HĐND về việc thông qua Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 của TP. Nha Trang - Nguồn: HĐND TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà.

Bên cạnh đó, trong quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030, Hội đồng nhân dân TP. Nha Trang không thống nhất hướng tuyến đường kết nối cầu An Viên qua núi Hòn Rớ tới đại lộ Nguyễn Tất Thành; Đề nghị UBND TP. Nha Trang cập nhật hướng tuyến theo đồ án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đến năm 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2146/QĐ-TTg (ngày 20/12/2021).

Đồng thời đề nghị UBND TP. Nha Trang không hợp thức hóa các dự án sai phạm; các sai phạm trong việc phân lô bán nền, xây dựng trái phép theo tinh thần Nghị quyết 18/NQ-TW (ngày 16/6/2021) của Ban Chấp hành Trung ương.