13:40 22/06/2022

Tạm dừng dịch vụ du lịch lặn biển để cứu san hô tại Hòn Mun, Nha Trang

Châu Anh -

Thời gian qua nhiều hoạt động của con người tác động hệ sinh thái biển vịnh Nha Trang nói chung và rạn san hô tại Khu Bảo tồn biển Hòn Mun nói riêng chưa được xử lý kịp thời; rõ nét nhất là tình trạng khai thác thủy sản trái phép, nạo vét, xây dựng công trình ven biển không đúng quy định, xả thải từ hoạt động du lịch…

Dịch vụ lặn biển ngắm san hô tại khu vực biển Hòn Mun, Nha Trang sẽ bị tạm dừng
Dịch vụ lặn biển ngắm san hô tại khu vực biển Hòn Mun, Nha Trang sẽ bị tạm dừng

Liên quan tình trạng suy giảm rạn san hô tại Khu bảo tồn biển Hòn Mun trong vịnh Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa được một số cơ quan báo chí phản ánh, mới đây thường trực tỉnh ủy Khánh Hòa sau khi họp với các đơn vị chức năng có trách nhiệm trong việc quản lý, khai thác du lịch biển đã đưa ra kết luận mới nhất. 

Cụ thể, theo thường trực tỉnh ủy Khánh Hòa, thời gian qua, các cơ quan báo chí phản ánh cơ bản đúng thực trạng suy giảm rạn san hô tại Khu Bảo tồn biển Hòn Mun trong vịnh Nha Trang. Báo cáo của UBND, Ban quản lý vịnh Nha Trang và ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học… cho thấy, phần lớn rạn san hô suy giảm do chịu tác động tích lũy từ nhiều năm.

Nguyên nhân khách quan do tác động của biến đổi khí hậu, ảnh hưởng của cơn bão Damrey 2017 và cơn bão số 9 năm 2021. Nguyên nhân chủ quan do công tác quản lý nhà nước, sự phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương liên quan và Ban quản lý vịnh Nha Trang còn nhiều bất cập, hạn chế, thiếu sót; nhiều hoạt động của con người tác động hệ sinh thái biển vịnh Nha Trang nói chung và rạn san hô tại Khu Bảo tồn biển Hòn Mun nói riêng chưa được xử lý kịp thời; rõ nét nhất là tình trạng khai thác thủy sản trái phép, nạo vét, xây dựng công trình ven biển không đúng quy định, xả thải từ hoạt động du lịch…

Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa thực hiện một số giải pháp như: tạm dừng hoạt động du lịch lặn biển tại các khu vực dễ làm tổn hại rạn san hô trong khu vực vùng vịnh Nha Trang, đặc biệt là tại Khu Bảo tồn biển Hòn Mun; khoanh vùng bảo vệ các khu vực nhạy cảm, đang có dấu hiệu phục hồi các hệ sinh thái.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo các sở, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ với BQL vịnh Nha Trang giám sát, tăng cường hiệu quả hoạt động tuần tra, bảo vệ nghiêm ngặt Khu Bảo tồn biển Hòn Mun, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, hủy hoại môi trường; UBND TP Nha Trang khẩn trương rà soát, hỗ trợ về kinh phí, phương tiện… đảm bảo cho Ban quản lý vịnh Nha Trang thực hiện tốt nhiệm vụ; phối hợp với các sở, ngành liên quan rà soát, đánh giá kết quả việc thực hiện quy chế phối hợp quản lý các hoạt động trên vịnh Nha Trang để khắc phục những vấn đề còn bất cập, hạn chế, chồng chéo...

Ngoài ra, Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa yêu cầu UBND tỉnh Khánh Hòa tăng cường tuyên truyền, vận động người dân, du khách, doanh nghiệp và các tổ chức nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường, cảnh quan vịnh Nha Trang; chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp các Viện, Trung tâm nghiên cứu, chuyên gia, nhà khoa học thực hiện ngay việc nghiên cứu, điều tra, khảo sát để có báo cáo cụ thể, chính xác, đầy đủ về hiện trạng, nguyên nhân của sự suy giảm hệ sinh thái rạn san hô ở vịnh Nha Trang, đặc biệt là Khu Bảo tồn biển Hòn Mun để đề xuất giải pháp bảo vệ, phục hồi; chỉ đạo xây dựng Kế hoạch tổng thể phục hồi vịnh Nha Trang, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong tháng 7/2022…

Trong đó có nội dung liên kết, hợp tác quản lý, khai thác mặt nước vịnh Nha Trang theo hướng xã hội hóa, xây dựng mô hình quản trị công tư, kết hợp hoạt động kinh doanh du lịch, dịch vụ gắn với nhiệm vụ bảo vệ các Khu Bảo tồn biển Hòn Mun trong vịnh Nha Trang hiệu quả, bền vững; nghiên cứu thiết lập “Khu sinh thái biển quốc tế vịnh Nha Trang”…

Qua đó, kêu gọi các tổ chức phi Chính phủ, tổ chức quốc tế, người dân, doanh nghiệp phối hợp chính quyền bảo tồn giá trị đặc hữu, đa dạng của vịnh Nha Trang.