15:19 01/04/2021

Sabeco có thêm Phó Tổng giám đốc người nước ngoài

Hà Anh

Bà Venus Teoh vừa được Sabeco bổ nhiệm làm phó tổng giám đốc phụ trách marketing, thay cho ông Hoàng Đào Hiệp đã rời vị trí từ cuối tháng 2

Ban điều hành hiện tại của SAB.
Ban điều hành hiện tại của SAB.

Tổng công ty CP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (mã SAB-HOSE) vừa công bố bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc phụ trách Marketing.

Theo đó, bà Venus Teoh vừa được Sabeco bổ nhiệm làm phó tổng giám đốc phụ trách marketing, thay cho ông Hoàng Đào Hiệp đã rời vị trí từ cuối tháng 2.

Quyết định bổ nhiệm bà Venus Teoh có hiệu lực từ ngày hôm nay (1/4).

Như vậy với việc bổ nhiệm nhân sự trên, Ban điều hành của Sabeco sẽ có 6 người - trong đó, có hai thành viên người Việt là ông Lâm Du An, Phó tổng giám đốc phụ trách kỹ thuật - sản xuất và ông Nguyễn Hoàng Giang đang giữ chức Tổng giám đốc Satraco – công ty do Sabeco nắm 100% vốn.

Các nhân sự còn lại gồm: Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc phụ trách tài chính kế toán, bán hàng, marketing đều là người Singapore.

Về kết quả kinh doanh, doanh thu thuần quý 4/2020 của SAB đạt 7.865 tỷ đồng, giảm 19% so với cùng kỳ; doanh thu hoạt động tài chính giảm 10% còn gần 240 tỷ; chi phí tài chính giảm 57% xuống 42,25 tỷ đồng; lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh tăng 31% lên 1.826 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế tăng 41% so với cùng kỳ đạt gần 1.534 tỷ đồng.

Hết năm 2020, Sabeco ghi nhận doanh thu đạt 27.961 tỷ đồng - giảm 26% so với cùng kỳ; doanh thu hoạt động tài chính tăng 10%; chi phí tài chính tăng 13% - trong đó, chi phí lãi vay tăng 70% từ 37 tỷ lên gần 64 tỷ đồng.

Đáng chú ý, các hoạt động khác lại tăng đột biến từ 11 tỷ lên hơn 35 tỷ đồng - tương ứng tăng 206% và lợi nhuận sau thuế đạt 4.936,8 tỷ đồng, giảm 8% so với cùng kỳ.

Cũng theo giải trình từ phía công ty, doanh thu và lợi nhuận sau thuế giảm so với cùng kỳ do ảnh hưởng của Covid 19 và Nghị định 100 cũng như bão và lũ lụt.

Năm 2020, Sabeco đặt kế hoạch doanh thu 23.800 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 3.252 tỷ đồng, lần lượt giảm 37% và 39% so với thực hiện năm 2019. Như vậy, dựa trên kịch bản lợi nhuận giảm 39% trong năm 2020, doanh nghiệp hoàn thành được 151,8% kế hoạch lợi nhuận.