14:01 04/02/2021

Sabeco dự chi gần 962 tỷ đồng tạm ứng tiếp cổ tức 2020

Hà Anh

Sabeco sẽ tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2020 với tỷ lệ 15% (1 cổ phiếu sẽ nhận 1.500 đồng)

Tính đến ngày 31/12/2020, SAB có lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 12.374 tỷ đồng.
Tính đến ngày 31/12/2020, SAB có lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 12.374 tỷ đồng.

Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn - Sabeco (mã SAB- HOSE) thông qua kế hoạch tạm ứng cổ tức năm 2020.

Theo đó, Sabeco sẽ tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2020 với tỷ lệ 15% (1 cổ phiếu sẽ nhận 1.500 đồng). Như vậy, với 641,3 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính doanh nghiệp sẽ phải trả tổng số tiền lên tới 961,95 tỷ đồng.

Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 03/03 tới và ngày thực hiện là ngày 26/03/2021.

Trước đó, vào ngày 18/12/2020, Sabeco cũng đã tạm ứng cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 20% và công ty đã chi 1.282 tỷ đồng để trả cổ tức đợt này.

Mới đây, Sabeco công bố báo cáo tài chính quý 4/2020 với doanh thu đạt 7.865,4 tỷ đồng, giảm 19% so với cùng kỳ; Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trong quý 4/2020 tăng 31% đạt 1.862 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế tăng 31% và sau thuế tăng 41% lần lượt đạt gần 1.872 tỷ và 1.533,75 tỷ đồng.

Cả năm 2020, Sabeco ghi nhận doanh thu đạt 27.961,3 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 4.936,8 tỷ đồng, lần lượt giảm 26,2% và 8,1% so với thực hiện trong năm 2019. 

Năm 2020, Sabeco đặt kế hoạch doanh thu 23.800 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 3.252 tỷ đồng, lần lượt giảm 37% và 39% so với thực hiện năm 2019. Như vậy, dựa trên kịch bản lợi nhuận giảm 39% trong năm 2020, doanh nghiệp hoàn thành được 151,8% kế hoạch lợi nhuận và theo giải trình từ phía công ty, doanh thu và lợi nhuận sau thuế giảm so với cùng kỳ do ảnh hưởng của Covid 19 và Nghị định 100 cũng như bão và lũ lụt.

Trên thị trường, giá cổ phiếu SAB sáng nay (4/2) tăng 1,4% lên 181.500 đồng/cổ phiếu.