14:55 04/10/2018

Sản xuất công nghiệp 9 tháng tăng trưởng cao nhất trong 6 năm

Duyên Duyên

Ngành chế biến, chế tạo tiếp tục là điểm sáng dẫn dắt tăng trưởng chung của toàn ngành công nghiệp với mức tăng 12,9%

Chỉ duy nhất ngành khai khoáng giảm 2%, do khai thác dầu thô giảm 11,7% đã làm giảm 0,3 điểm phần trăm mức tăng chung.
Chỉ duy nhất ngành khai khoáng giảm 2%, do khai thác dầu thô giảm 11,7% đã làm giảm 0,3 điểm phần trăm mức tăng chung.

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp trong 9 tháng năm 2018 ước tính tăng 10,6% so với cùng kỳ năm ngoái và đạt mức tăng trưởng cao nhất kể từ năm 2012 trở lại đây.

Báo cáo do Tổng cục Thống kê vừa công bố cho thấy, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp 9/2018 ước tính tăng 9,1% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung quý 3/2018, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tính tăng 10,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó ngành khai khoáng giảm 3,4%; ngành chế biến, chế tạo tăng 13,2%; sản xuất và phân phối điện tăng 7,6%; cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 7,4%.

Như vậy trong 9 tháng năm 2018, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tính tăng 10,6% so với cùng kỳ năm 2017, đạt mức tăng trưởng cao nhất kể từ năm 2012 trở lại đây.

Ngành chế biến, chế tạo tiếp tục là điểm sáng dẫn dắt tăng trưởng chung của toàn ngành với mức tăng 12,9%, đóng góp 9,9 điểm phần trăm vào mức tăng chung, và là mức tăng cao nhất của ngành này trong nhiều năm qua.

Ngành sản xuất và phân phối điện tăng 9,7%, đóng góp 0,9 điểm phần trăm; ngành cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 6,4%, đóng góp 0,1 điểm phần trăm.

Cá biệt ngành khai khoáng giảm 2%, nguyên nhân chủ yếu do khai thác dầu thô giảm 11,7% đã làm giảm 0,3 điểm phần trăm mức tăng chung.

Số liệu của Tổng cục Thống kê cũng cho thấy, trong các ngành công nghiệp cấp II, một số ngành có chỉ số sản xuất 9 tháng tăng cao so với cùng kỳ năm trước, đóng góp chủ yếu vào tăng trưởng chung của toàn ngành công nghiệp.

Ví như sản xuất than cốc, sản phẩm dầu mỏ tinh chế tăng 53,1%; sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu tăng 25,9%; sản xuất kim loại tăng 18,2%; sản xuất xe có động cơ tăng 16,3%...

Một số ngành có mức tăng trưởng giảm là khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên giảm 5,4% (khai thác dầu thô giảm 11,7% và khai thác khí đốt tự nhiên tăng 1,7%); khai khoáng khác (đá, cát, sỏi…) giảm 3,3%.

Tính chung 9 tháng năm 2018, chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 12,2% so với cùng kỳ năm trước.

Chỉ số tồn kho toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo ước tính tại thời điểm 30/9/2018 tăng 13,8% so với cùng thời điểm năm 2017. Tỷ lệ tồn kho toàn ngành chế biến, chế tạo bình quân 9 tháng năm 2018 là 63,8%, thấp hơn mức 65,6% của cùng kỳ năm trước.