09:51 05/07/2007

Sẽ cấp thêm mã di động mới

Bộ Bưu chính Viễn thông đã quyết định sẽ cấp thêm mã số mới cho các mạng di động thay cho phương án sửa số

Sẽ ban hành qui định quản lý thuê bao di động trả trước.
Sẽ ban hành qui định quản lý thuê bao di động trả trước.
Chiều 4/7, Thứ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông Lê Nam Thắng cho biết Bộ đã quyết định sẽ cấp thêm mã số mới cho các mạng di động thay cho phương án sửa số.

Tuy nhiên đối với các thuê bao điện thoại cố định, theo yêu cầu của Bộ, trong năm 2008 các doanh nghiệp viễn thông sẽ tiến hành nâng độ dài số thuê bao cố định lên bảy chữ số tại 55 tỉnh, thành. Hiện cả nước mới có chín tỉnh, thành phố có thuê bao cố định dài bảy chữ số.

Bộ Bưu chính Viễn thông cũng cho biết sẽ ban hành qui định quản lý thuê bao di động trả trước. Theo đó, các thuê bao di động trả trước sẽ bị quản lý các thông tin gồm họ tên, ngày tháng năm sinh, số chứng minh nhân dân, số thuê bao.